#29067
Anonim
Pasif

Kilise hiçbir zaman bir komün hayatı yaşasın diye dizayn olmamıştır. Bu Yeni Antlaşma kavramı değildir. Elçilerin İşleri 5’de Hananya ve Safira mallarından satmışlar ve kazançlarını Rab’be sunmaya söz vermişlerdi ( 1-2 ). Ama her nasılsa sattıkları arsa bedeli hakkında yalan söylediler ve sadece bir kısmını kiliseye verdiler. Petrus, onlara günahlarını söylerken aslında böyle bir işe mecbur olmadıklarını belirtmişti. Mecbur olmadıkları halde mallarını Tanrı adına sattıklarını söyleyip paranın bir kısmını gizli olarak kendileri için saklamışlardı. Petrus bir biçimde imanlıların mallarını satıp parasını önderlere yani kiliseye getirme beklentisi içinde değildi. Sorun onların ” insana değil, Tanrı’ya yalan söylemeleriydi”. Kutsal Ruh’a karşı yalan söylemeleri yeni kurulan kilisenin düzen içinde gelişmesi uğruna onların ölümüne neden olmuştu. ( All Saints Moda )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla: