ANASAYFA Forum HRİSTİYAN TÜRKLER Aktüel Gelişmeler Şimdi de Ermeni aydınlar özür diliyor Re: Şimdi de Ermeni aydınlar özür diliyor

#28634
Armagan
Anahtar yönetici

Bundan 94 yıl önce yaşayıp yaşananları kendi gözlerimizle görmediğimiz için olayı şahsen yaşayanların ifadelerine göre değerlendirmekte yarar var. Amacımız ulusları kötülemek değil. Ama şu bir gerçek ki, yeryüzünün ulusları arasında sütten çıkmış, hatasız, tertemiz bir tek ulus yoktur. Ulusları bireyler oluşturur ve bireyler günahlı ve Tanrıdan uzak olduğu gibi uluslar da mükemmel değildirler. Hataları ve günahları vardır. 100 yıl önce yaşananlar dönemin siyasi iradelerinin kararı sonucunda yaşandıysa bunda suclu olan onlardır. Küçük bir zümrenin yanlış kararı ve hatası nedeniyle elbette bütün bir ulus suçlanamaz. İncile inanan bireyler olarak bu tür olayları milliyetçilerin penceresinden bakarak değil, ama Rabbin öğretişleri açısından bakarak değerlendirmeliyiz. Rab, hiçbirimizin doğru ve haklı olmadığımızı, ama hepimizin yoldan sapıp Tanrıdan uzak olduğumuzu söylüyor. Bırakın, tarihçiler bir sonuca varsınlar..bizler değil. Üstelik özür dilemek alçakgönüllülüğün bir belirtisidir. Tanrı gurululara karşıdır, ama alçakgönüllülere lütfeder. İncil, Yakub 4:6. Türk aydınları ve çok sayıda sivil toplum örgütleri İsa Mesih’i ve O’nun Sözlerini tanımadığı halde, ve yine Ermeni aydınları diyasporanın sert doktrinlerine ragmen geçmişte yaşananlardan dolayı vicdanlarında suçluluk duyup özür dileyebiliyorlarsa, Mesih’i ve O’nun Sözlerini tanıyan bizler bunu onlardan daha iyi yapamaz mıyız? O yüzden biz kesinlikle suçsuzuz, suçlu olanlar sadece onlardır gibi ifadeler, yüreğimizde hala bir yerleri Mesihin ellerine teslim etmediğimizi gösteriyor.

Quote:
26Öfkelenin, ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. 27İblis’e de fırsat vermeyin. 28Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine, kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin; böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyi olsun. 29Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca göre, başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. 30Tanrı’nın Kutsal Ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o Ruh’la mühürlendiniz. 31Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve sövgü sizden uzak olsun. 32Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. İncil, Efesliler 4:26-32