Re: Tanrı’nın İsimleri

#27947
Anonim
Pasif

TANRI ( ELOHİM )

1- Metin, Tanrı’nın maddi evrenin yaratıcısı olduğu, doğaya hükmettiği ve yaşam kaynağı olduğuna dair dünya halklarının bilge kişilerinin arasında yaygın olan soyut Tanrı kavramını yansıttığında, Elohim kullanılmıştır.

2- Evrenin var oluş amacı ve insanlığa dair karmaşık konular üzerine yoğunlaşmış düşünürlerin zihinlerindeki kavram aktarılırken, Elohim kullanılmıştır.

3- Tanrı, daha genel, yüzeysel ve belirsiz olarak betimlendiğinde, az tanımlanmış izlenimi bırakıldığında, Elohim kullanılmıştır.

4- Tanrı’dan sıradan bir tutumla söz edildiğinde ya da ifade veya düşünce, saygıdan dolayı O’nun kutsal adıyla ilişkilendirilmemişse, Elohim ismi kullanılmıştır.

5- Tanrı’dan, fiziki evrenin tamamen dışında ve üzerinde olan , yüce bir varlık olarak söz edildiğinde Elohim kullanılmıştır.

6- Metinde, Tanrı’nın seçilmiş insanlardan olmayan birisiyle olan ilişkisinden söz edildiğinde Elohim kullanılmıştır.

7- Metnin konusu evrensel inanç olduğunda Elohim kullanılmıştır. ( ” Hüküm Gerektiren Yeni Kanıtlar ” – Haziran 2008 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Bugün, tüm dünyayı kazansan yararı ne olur ? isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun