#28737
Anonim
Pasif

İnsanlar Cehennemde İkinci Bir Şansa Sahip Olacak mı ?

Bazı insanlar , İsa Mesih’e iman etmeksizin ölenlere kurtuluşa ulaşmaları için bir şekilde ikinci bir şans verileceği düşüncesini ileri sürmektedir. Cehennemin dehşetinden kurtulmak ve cenneti elde etmek için ölümden sonra son bir şans.

Bu iddiayı desteklemek için genellikle iki Yeni Ahit metni kullanılmaktadır. Bu iki metinde de 1. Petrus kitabında bulunmaktadır. Bu metinlerden birincisi, 1. petrus 3:18-20’dir.

” Nitekim Mesih de bizleri Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü, ama ruhça diriltildi. Ruhta gidip bumları zindanda olan ruhlara da duyurdu. Bir zamanlar Nuh’un günlerinde gemi yapılırken, Tanrı’nın sabırla beklemesine karşın bu ruhlar söz dinlememişlerdi. O gemi,de birkaç kişi , daha doğrusu sekiz kişi suyla kurtuldu. “

Bu zor metin birkaç farklı şekilde yorumlanabilmesine rağmen, İsa’nın gidip kurtuluş için kendilerine ikinci bir şans vermek üzere cehennemdeki insanlara vaaz ettiği anlamına gelmez. Bu şekilde anlamalıyız çünkü aksi takdirde İsa’nın ” Cehennemdekiler cennetle cehennem arasındaki büyük uçurumu asla geçemeyeceklerdir ” dediği Luka 16:26’daki öğretisiyle tezat olacaktır. ben 1. Petrus 3:18-20’nin şu şekilde anlaşılması gerektiğine inanıyorum. Ölümü ve yeniden dirilişi arasındaki dönemde İsa – kötü ruhların bulundukları Tartarus’a – ( Grek mitolojisinde yeraltının en düşük seviyesi ) gitmiş ve orada kalan kötü ruhlara görkeminin günaha karşı olan zaferini bildirmitir.

Ölümden sonra kurtuluş için ikinci şans verileceği anlayışını desteklemek için kullanılan ikinci pasaj, 1. Peter 4:6 ‘dır.

” Çünkü ölüler bedence öbür insanlar gibi yargılansın, ama ruhça Tanrı gibi yaşasın diye Müjde onlara da bildirildi. ”

Bu pasaj, müjdenin kendilerine duyurulduğu ölü inananların hala hayatta iken kabul ettikleri anlamına gelir.

İnsanlar, cehennemden kurtuluş için ümit besleseler bile, Kitabı Mukaddes, açık bir şekilde kurtuluş çaresinin olmadığını ifade eder. Tıpğkı M. R. DeHaan’ın ” bir kere ölüm kapısından içeri girdik mi bavulumuzu toplayamayız ve kalacak yerimizi sevmediğimiz için hareket edemeyiz. ” ifadesinde ortaya koyduğu gibi. Öldükten sonra hiçbir şey bir kişinin kaderini değiştiremez. Hiçbir ara yoktur, ikinci bir şans yoktur, iyi davranış için hiçbir parola yoktur ve mezuniyet söz konusu değildir. Tıpkı, ” Ölüm bizi bulduğu zaman , ebediyet bizi yakalar. cehennem, gerçeğin çok geç anlaşıldığı yerdir.” sözünde olduğu gibi.

İsa, ” Yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.” ( Yu. 14:6 ). Uygun zaman işte şimdidir, kurtuluş günü işte şimdidir ( 2. Ko. 6:2 ). Bu yüzden bu dünyadan ayrıldıktan sonra ikinci bir şans olmayacaktır. ( Dr. Mark HITCHCOCK )

Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.