#29026
Anonim
Pasif

1. Korintliler 11:2-16’ya göre kadınların dua ve peygamberlik ederken başlarını örtmeleri gerektiği iması konusunda ne yapacağız ? ( Gordon D. FEE )

“Ne var ki, yılanın Havva’yı kurnazlığıyla aldatması gibi, düşüncelerinizin Mesih’e olan içten ve pak adanmışlıktan saptırılmasından korkuyorum.” ( 1. Ko. 11:3)
Pavlus şimdi kadının baş örtme konusuna girer.

” Sözüm ona üstün elçilerden hiç de aşağı olduğumu sanmıyorum! ” ( 1. Ko. 11:5 )

Başını örtmeden dua eden ya da peygamberlik eden her kadın başını, yani erkeği küçük düşürür. Aslında kadının burada söylediği şey, erkeğin Tanrı vergisi baş olma özelliğini tanımayışı ve buna boyun eğmeyişidir.Eğer Kutsal Kitap’ta bu konuyla ilgili tek ayet bu olsaydı, o zaman kadının başını örttüğü sürece toplulukta dua etmesi ya da peygamberlik etmesinin uygun olduğu ileri sürülebilirdi. Ama Pavlus başka bir yerde kadının toplulukta sessiz olmasını buyuruyor ( 1. Ti. 2:12 ) Gerçekten de zor bir metin. Örtünme konusunda net olan şey, kadının görevinin erkeğinkinin tersi olduğudur. Bir başka deyişle, dua etmeyi ve peygamberlik etmeyi gerektiren durumlarda kadının örtünmesi uygunken, erkeğin örtünmemesi gerekir.

Eğer kadın örtünmüyorsa, saçını kestirebilir. Ama kadının saçını kestirmesi ya da traş etmesi ayıpsa o zaman örtünmelidir. Örtünmeyen kadının başı saçını kestirmiş kadar ayıp kabul edilir. Elçi burada ( 11:6 ) saç kesmeyi buyurmuyor, aksine sadece ahlaksal tutarlılığın neyi gerektiğini anlatıyor !:” Acemi bir konuşmacı olabilirim, ama bilgiden yana acemi değilim. Bunu size her durumda, her bakımdan açıkca gösterdik.”

Pavlus 7-10 ayetlerinde kadının erkeğe boyun eğmesini, yaratılıştan örnek vererek anlatır. Burada, kadınların örtünmesinin o gün için kültürel olarak uygun olup bugün bizim için gerekli olmadığını düşündürecek bir yaklaşım yoktur. Erkeğin baş, kadınınsa ona tabi olması, Tanrı’nın başlangıçtan beri buyruğu olmuştur.

Her şeyden önce, erkek Tanrı’nın benzeyişi ve yüceliğidir. Kadın ise erkeğin yüceliğidir. Bu, erkeğin , Tanrı’nın temsilcisi olarak yeryüzü üzerinde egemenlik sürmesi için yerleştirildiğini belirtir. Erkeğin örtüsüz başı, bu gerçeğin sessiz tanıklığıdır. Kadına asla baş olma yetkisi verilmemiştir. W. E. Vine’nin ifade ettiği gibi kadın, ” Erkeğin yetkisini açıkca gösterme ya da sergileme ” anlamında erkeğin yüceliğidir. Erkek duada başını örtmemelidir. Bu, Tanrı’nın yüceliğini örtmekle eşit olup Tanrı’ya yapılmış bir hakarettir. ( William MacDonald )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.isamesihyasiyor