#28396
Anonim
Pasif

Hem Eski Antlaşma'da ( Yar. 19:1-26 ; Lev. 8:22 ; 20:23 ), hem de Yeni Antlaşma'da ( Rom. 1:18-32; 1. Ko. 6:9 ; 1. Ti. 1:10 ), Tanrı homoseksüellik günahını yargılar. Bu günaha karşı gazabını gönderdi. Sodom ve Gomora kentlerini yıktı. Musa'nın yasasında cinsel sapkınlığın cezası ölümdü. Cinsel sapkınlık yapanlar Tanrı'nın Egemenliği'ni miras alamayacaklardır.

Bu tür kişiler ahlaksız yaşam biçimleri yüzünden büyük bir bedel öderler. Pavlus şöyle der: ” Sapkınlıklarına yaraşan cezayı aldılar ” ( Rom. 1:27 ). Bu bedeli, zührevi hastalıklar, mafsal dokularındaki habis tümörler, kanser türleri ve AIDS ile öderler. Aynı zamanda sürekli rahatsızlık eden suçluluk duygusuna, zihinsel ve duygusal rahatsızlıklara ve anormal kişilik değişiklikleri gibi sıkıntılara maruz kalırlar.

Diğer tüm günahkarlar gibi eşcinseller de günahlarından tövbe eder ve Rab İsa Mesih'i kişisel kurtarıcıları olarak kabul ederlerse kurtulabilirler. Tanrı, günahlarından nefret etse bile, eşcinsel kişileri sever.

Cinsel sapkınlıkta bulunanlar ile homoseksüel eğilimleri olan kişiler arasında bir fark bulunur. Kutsal Kitap'ın yargıladığı, eğilimleri değil, uygulamalarıdır. Kendi cinslerine ilgi duyan bir çok kişi vardır, ama bu eğilime teslim olmayı reddederler. Kutsal Ruh'un gücüyle bu ayartmaya karşı direnmek ve ahlaklı bir yaşam sürmek için kendilerini eğitmişlerdir. “Homoseksüel eğilimli birçok hristiyan durumlarını üzüntü ve pişmanlıkla kabul etmişler, ama kendi güçleriyle değişemeyeceklerini anlayarak temizlik ve saflık için Kutsal Ruh'un gücüne yönelmişlerdir… Tanrı gücünün insan zayıflığında yetkinleşmesi için kendilerini Mesih'e adayarak Tanrı'nın hizmetine sunmuşlardır. “

Bazı kişiler kendi cinslerine eğilim duyarak doğdukları için Tanrı'yı suçlarlar, ancak Tanrı'nın değil, insanın günahlılığıdır. Adem'in günaha düşmüş her çocuğu kötü eğilimlere sahiptir. Her birinin farklı alanlarda zayıflıkları bulunur. Günah, kişi ayartıldığı zaman değil, ayartmaya teslim olduğu zaman oluşur !

Her tür şehvetten olduğu gibi, homoseksüellik ve lezbiyenlikten de kurtuluş vardır. Ancak bu tür durumlarda tanrısal danışmanlık yardımı almak önemlidir.

Hristiyanlar homoseksüelleri ve lezbiyenleri yaşam biçimlerini onaylamadan kabul etmelidirler. Çünkü Mesih bu kişiler için ölmüştür. İmanlılar, “Rab'bi görebilmeleri için onları kutsal bir yaşam sürmeye” çağırmak konusunda her tür olası yolu denemelidirler ( İbr. 12:14 ) (William MacDonald)Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.