#28253
Anonim
Pasif

2- Eskatolojide Gelecekte Olacak Olan Olaylar Olmuş Olan Olaylarla Yakından İlişkilidir:
Eskatoloji hakkında anlamamız gereken bir diğer önemli şey de; gelecekte olacak şeylerin aslında olmuş olan şeylerle çok yakından ilişkili olduğudur:
İbraniler 9:27-28 Bir kez ölmek ve ondan sonra yargılanmak nasıl insanların kaderiyse, böylece Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. İkinci kez, günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir.

Dikkat ederseniz, burada bizlerin günahlarını kaldırmak üzere kurban edilen İsa, ikinci kez gelecek ve gelişiyle birlikte, beraberinde kurtuluşu belirli kişilere getirecektir. Umut beden almıştır ve bu da Mesih merkezli bir umuttur. İsa, ikinci kez Kendisini bekleyen kişiler için gelmektedir.

Bu nedenle bizler geleceğe baktığımızda, gelecek hakkındaki bulmacanın çözülmesi için gerçekleşen bir olayı beklemiyor ve bilinmeyeni keşfetmek için geleceğe bakmıyoruz. Bizler aşikar olduğumuz bir şeyi görmek için bakıyor ve daha önceden bildiğimiz bir şeyi bekliyoruz. Aslında bizler şimdiden bildiğimiz bir Kişiyi, Çarmıha Gerilmiş Nasıralı MESİH İSA’yı beklemek için geleceğe bakıyoruz.

Bir teoloğun söylediği gibi: “Peygamberlik sözleri gelecek hakkında söylenen, bilinmeyen bir şey değil; ama gelecek içerisinde bilinen bir şey hakkındadır”. Birinci kez gözüken İsa Mesih idiyse; ikinci kez de gözüken İsa Mesih olacaktır. Bu nedenle son zamanlar’a ya da son şeyler’e bakmak demek; bizlerin tanımadığı, bilmediği zaman içerisinde beklenmedik olayları beklemek değildir. Tam tersine bizlere daha önceden açıklanmış, tanıdığımız bir Kişiyi, yani İSA MESİH’i bekleriz. Bu yüzden gelecek hakkındaki bakışımız, hiçbir zaman bilinmeyeni incelemek değil, Tanrı Oğlu’nun tüm görkemiyle geldiği zaman, tamamlanacak olan Tanrı esinini görebilmek olmalıdır.

Vahiy 1:1 Bu kitap İsa Mesih’in vahyidir. Tanrı, yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için O’na bu vahyi verdi. O da gönderdiği kendi meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna’ya iletti.
Aslında bu kitabı anlamamız için bizlere verilen anahtar ilk ayette bulunmaktadır. Ayet, bu kitapta yazılı olanların “gelecek hakkındaki şeylerin esinlemesi” ya da “cevabı çözüldüğünde Mesih karşıtının kim olduğunu bilmemizi sağlayan bir bulmaca” olduğunu söylemiyor. Bu, tarihin son anlarındaki jeopolitik ve küresel ekonominin nasıl olduğunu gösterir bir vahiy değildir. Bunun sadece yalın anlamda İsa Mesih’in açıklanması olduğunu söylüyor. Bu kitap, şu anda bizlerin tanıdığı, bildiği bir Kişi hakkında geleceğe işaret etmektedir. Bu da İsa Mesih’in Vahyidir. Kitabın tümünü (peygamberlik sözlerini de) bu anlayışla okumalıyız.

Eskatoloji gelecekteki bir bilinmeyeni değil, ama gelecekte bilinen şeyi içeren bir öğretidir. Bu nedenle peygemberlik sözleri, gelecek hakkındaki merakımızı gidermek için gönderilmiş bir yol değildir. Tersine, Tanrı’nın tarih içerisindeki amaçlarının nasıl ortaya çıktığını gösterir. Bu sözler odağında Mesih, O’nun Görkemi ve O’nun Egemenliği olan peygamberlik sözleri buna tanıklık eder.