#31118
Anonim
Pasif

Tanrı, müdahale eder !

Bütün sinir gerginliği ve karşılıklı incitme içerisinde; tanrı, büyük yardımseverliği ile müdahale eder. Dünyanın acı durumu, Tanrı’yı değiştirmez. Evet, O her işe karışır. Bunu, harikulede bir şekilde yapar. Bu, Kutsal Kitap’ın bir mesajıdır. Bu, nefes aldıran bir mesajdır. Tanrı, kendisini bizden ayıran duvarı yıkmış ve bizlere Oğlu İsa niteliğinde gelmiştir. Bugün erkekler ve kadınlar, Kutsal Kitap’ın mesajını reddediyorlar; çünkü O’nu ilgisiz buluyorlar. Bu davranış, sadece bizim soyumuzun körlüğünü gösterir. İsa’yı reddetmekle son umutlarını da boşa atmış oluyorlar.

Bizim gibi insanlara ne mutlu ki; Tanrı, kendisini bizden ayıran duvarı yıkmıştır. Bizim gibi insanlara ne mutlu ki; İsa, yaşantımızda köklü değişiklikler yapmak için gelmiştir.

Bütün mükemmellikler, İsa’nın şahsında bir araya gelmiştir. O’nunla Tanrı’nın arası asla açılmamıştır. O, Tanrı’nın Oğlu’dur.İsa, Tanrı’nın Oğlu’dur, tek olandır. Bizim zavallı kayıp sapmış dünyamıza gelmiş olan olağanüstü kişidir.

İsa ile Tanrı’nın arası hiçbir zaman açılmamıştır. Hiç kimse, hatta Yahuda bile O’nun sinirlerini bozmamış ki; Yahuda, O’na ihanet etmişti. İsa ise Yahuda’yı sonuna kadar sevmiş. İsa’yı şu noktadan görebiliriz: Sinirleri, başkaları tarafından hiç bozulmamış yegane insan. İsa’nın davranış ve tutumlarını, en iyi şekilde, çarmıha gerilişinin arifesindeki son akşam yemeğinde ve çarmıhta gözlemlemek ya da görmek, anlamak daha da olasıdır.

isasiyahbeyaz Dünyayı kazansan neye yarar ?
İnsan, canına karşılık ne verebilir ?

Rab’bin sevgisi ve ışığının sarmalında kalınız.rabbe hamdolsun :) :) :)