Re: Rab’bimizin Duası

#28830
Anonim
Pasif

Gökteki Tanrı’ya dua ettiğimize göre, tanrı’nın , üzerinde durduğumuz konulara baktığı gibi biz de onlara bakmalıyız. Günah ve karanlıklarla dolu bir dünyada yaşadığımız için gerçekten neye ihtiyacımız olduğunu ya da neyi dilememiz gerektiğini kolayca anlayamayız. ” Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmeliyiz. ” ( Rom. 8:26 ) Bu yüzden duada yardıma ihtiyacımız vardır. Ne için dua edeceğimizi öğrenmemiz gerek. Tanrı, isteğinin ne olduğunu bize Kutsal Kitap’ta gösteriyor ( 1. Yuhanna 5:14-15 ). Ayrıca Kutsal Ruh’un aydınlatmasına ve güçlendirmesine ihtiyacımız vardır. Tanrı göktedir ; biz de dünyadayız.

Tanrı gökte olduğu için ilk isteğimiz ” Adın kutsal kılınsın. ” Gökteki Babamız kutsaldır.Tanrı en çok Kendi yüceliği ve kutsallığıyla ilgileniyor. Her şeyi Kendi yüceliği için yapar. ( Yeş. 43:7 ; 46:13; 61:3 ) ” Herşeyin kaynağı O’dur; O’nun aracılığıyla ve O’nun için var oldu. Sonsuza dek O’na yücelik olsun. Amin. ” ( Rom. 11:36 ) Herşey Rab’bin yüceliği için. Buna göre Tanrı’nın yarattığı ve yaptığı her şeydeki amacı; insanların O’nun kim olduğunu görmesi ve anlamasıdır. Tanrı’yı en çok ilgilendiren konu budur. Bu da bizim ilk isteğimiz olmalı.

Tanrı’nın adının yüceltilmesi için dua edeceğiz. Tanrı’nın adı, bütün sıfatlarını simgeliyor. O’nun adını düşünürken doğru düşüncelere sahip olmalıyız. Çünkü Tanrı’nın adının yüceltilmesi demek, insanların Tanrı’yı olduğu gibi görmeleri ve duymaları demektir. Tanrı’yı her ne gerçek olarak gösterip açıklarsa onun insanlara gösterilmesi için dua ediyoruz. Bu yüzden Tanrı’nın yaşamlarımızda yüceltilmesini istiyoruz. ( S. L. )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla: