ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Dua Rab’bimizin Duası Re: Rab’bimizin Duası

#31473
Anonim
Pasif

İlk ricada ne için dua ediyoruz ?

İlk ricada ( Adın kutsal kılınsın ){ 1 } Tanrı’ya yücelik vermek için {2} kendimizin ve diğer bütün insanların tamamen yeteneksiz ve isteksiz olduğunu bildirerek, Tanrı bize ve başkalarına, kendisini, unvanlarını {3}, sıfatlarını {4}, düzenlemelerini, sözünü {5}, işlerini ve açıklamaktan hoşnut kaldığı her şeyi{6}bilmeyi, bildirmeyi, yüksek değer vermeyi {7}, O’nu düşüncede, sözde {8} ve eylemde{9} yüceltebilmeye, Tanrı tanımazlığı {10}, bilgisizliği {11}, puta taparlığı {12}, kutsal şeylere saygısızlığı {13}, O’nu onurlandırmayan her şeye {14} engel olması ve ortadan kaldırması, her şey üzerindeki sağlayışı aracılığıyla her şeyi kendi yüceliği için yönlendirip düzenlemesi {15} için imkan tanısın ve yönlendirsin diye dua ediyoruz.

1- Mat. 6:9
2- 2. Ko. 3:5, Mez:51:15
3-Mez. 83:18
4- Mez. 86:10-13,15
5- 2. Se. 3:1, Mez. 147:19-20, 138:1-3, 2. Ko. 2:14-15
6- Mez. 135, Mez. 8
7- Mez. 67:2-3
8- Mez. 103:1, 19:14
9- Flp. 1:9-11
10- Mez. 77:1-4
11- Ef. 1:17-18
12- Mez. 97:7
13- Mez. 74: 18,22-23
14- 2. Kr. 19:15-16
15- 2. Ta. 20:6, 10-12, Mez. 83, 140:4, 8 ( ” Hristiyan İnancı ” – Şubat 2008

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:papatya: :papatya: :papatya: