ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Dua Rab’bimizin Duası Re: Rab’bimizin Duası

#29414
Anonim
Pasif

“Rab’bin Duası “….. İsa’nın….. Öğrencilerine, kendi dualarını şekillendirmeleri için örnek olarak verilmiştir. Tanrı bu sözcükleri aynen kullanmaları için vermemiştir ( Mat. 6:7. ayet buna ilişkindir.),çünkü ezbere dayalı tekrarlanan söz kalabalığı boş sözler olabilir.

Göklerdeki Babamız : Dua, Baba Tanrı’ya, evren üzerindeki egemenliğini kabul ederek hitap etmelidir.

Adın kutsal kılınsın : Dualarımıza, hamtlara ve övgüyü hak eden O’na tapınmayla başlamalıyız.

Egemenliğin gelsin : Tapınmadan sonra, ilk olarak Tanrı’nın işinin ve amacının ilerlemesi için dua etmeliyiz. Özellikle Kurtarıcı Tanrımız, Rab İsa’nın yeryüzünde kuracağı Egemenlik ve doğruluk içinde hüküm süreceği gün için dua etmeliyiz.

Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de : Tanrı’ya tapınma, Tanrı’nın egemen yönetimi ve O’nun isteğinin yerine gelmesi gökteki gerçektir. Buradaki dua, gökte olan bu durumun yeryüzünde de olmasıdır.

Senin istediğin olsun : Bu ricayla Tanrı’nın en iyisini bildiğini kabul ederiz ve kendi isteğimizi O’nunkine teslim ederiz. Aynı zamanda O’nun isteğinin tüm dünyada kabul edilmesine duyulan özlemi ifade eder.

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver : Tanrı’nın işini ilk sıraya koyduktan sonra, kendi gereksinimlerimizi dile getirmemize izin verilir. Bu rica,ruhsal ve fiziksel açıdan günlük yiyecek için Tanrı’ya bağımlı olduğumuzu gösterir. ( William MacDonald )

” Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha O’ndan dilemeden önce bilir. ” ( Mat. 6:7, 8 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.isamesihyasiyor