#29746
Anonim
Pasif

Sizin söylem ve istemlerinize şöyle bir yakarışla katılmak isityorum:

Ebedi ve kadir Tanrım; insanlık ailesine barış getirmek için çalışanların ruhlarını ve yüreklerini aydınlat. Ülkemizi yönetenlere bilgelik ve hikmet ver. Bu ülkenin zenginlik ve geleceği için; onların aldığı her kararda Senin isteğin olsun.İnsanlığın emniyet, barış ve refahı için çalışanlara yol göster. Bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamını koru ve yönet. Büyük Millet Meclisini, Bakanlıkları, Ordu ve Emniyet teşklatını koru ve bereketle. Tüm yasa koyucularve tüm yasa uygulayıcıların yüreklerini Kendi adaletin, Kendi sevgin ve merhametin ile doldur. Ya Rab; bugün ülkemiz ve insanlık ailesi için; savaş, açlık ve diğer felaketlerden Sana sığınıyoruz. İnsanlık onuru, adalet ve barış düzeni için çalışacak yöneticileri Sen sağla. İsa adıyla Senden istedim. “Siz isteyin ben veririm .”dedin . Duamı kabul ettiğin için, Sana teşekkür ederim. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla, amin.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle ! hisusa tanri sevgidir