#28126
Anonim
Pasif

Tanrı, ” İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım ” dedi, ” Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere,yeryüzünün tümüne egemen olsun.” Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu.İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. ( Yar. 1:26, 27 )

– İnsan , Tanrı’nın yüceliği için yaratılmıştı.
– Tanrı’nın nefesi, insanı yaşayan can yaptı.
– İnsan, beden, can ve ruh olarak yaratılmıştı.
– İnsan seçme özgürlüğüyle yaratılmıştı.
– İnsanın durumu şudur: Tanrı’dan ayrılmıştır ve günahlı bir doğası vardır.

Herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı. ( Rom. 3:23 )

Bir adamın sözdinlemezliği yüzünden birçoğu günahkar kılındı ( Rom. 5:19 )

Onlar benim halkımdır ve ben onları bana yücelik getirsinler diye yarattım. ( Yeşaya 43:7 )

– Günah, Tanrı’nın yasalarına karşı isyan ve itaatsizlik.
– Tanrı, insanın davranışlarına sınır koyar. Çünkü insanı sever ve onun için en iyi olanı ister.
– Tanrı’nın koymuş olduğu sınırların dışına çıkmak,hiçbir zaman yapılmaması gereken bir şeydir.
– Günah, dünyaya şu şekillerde girdi: Başlangıçta günah işleyen şeytan aracılığıyla; Adem, kendini şeytanın ayartmasına kendisini teslim ettiği için; Adem, bilerek isteyerek Tanrı’ya itaatsizlik ettiği için.

Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor: biz daha günahkarken, Mesih bizim için öldü ( Rom. 5:8 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? isasiyahbeyaz :papatya: :papatya: :papatya: