Protestan Kilise Dersleri-2

 • Bu konu 2 izleyen ve 38 yanıt içeriyor.
15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 39)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24563
  Anonim
  Pasif

  “Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse,işte beni seven odur.Beni seveni Babam da sevecektir.Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim ” ( Yu. 14:21).

  -Tanrı’yı tanımak,ancak deneyim yoluyla, O bana kendisini açıkladıkça gerçekleşir.
  -İtaat sorunum varsa ; sevgi sorunum vardır.
  -İtaat,Tanrı’ya duyduğum sevginin dışsal ifadesidir.
  -Tanrı, sevgidir.O’nun isteği her zaman en iyi olandır.
  -Tanrı,herşeyi bilir.O’nun bütün buyrukları doğrudur.
  -Tanrı’nın herşeye gücü yeter.O’nun isteğini yapmam için beni güçlendirebilir.
  -Tanrı’nın bütün buyrukları,O’nun sevgi doğasının ifadesidir.
  -Tanrı,bir buyruk verdiğinde; beni kısıtlamıyor, özgür kılıyor.
  -Tanrı’yı seviyorsam, O’na itaat ederim.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Fırat Çölgeçen kardeşden alıntıdır

  #28378
  Anonim
  Pasif

  “Tanrı’dan olan,Tanrı’nın sözlerini dinler.İşte siz Tanrı’dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz.” ( Yu. 8:47 )

  -Tanrı’nın ne zaman konuştuğunu bilmiyorsan,imanlı yaşantının önünde bir sorun var demektir.
  -Tanrı, kendi halkına konuşur.
  -Tanrı’nın konuşması,O’nunla karşılaşmak demektir.
  -Tanrı’dan belli bir konuda yönlendirişi almadıysam, dua edip beklerim.
  -Sevgi ilişkisini es geçmemeye çalışmalıyım.
  -Kutsal Ruh ile karşılaşmak,Tanrı’yla karşılaşmak demektir.
  -Ruhsal gerçekleri anlıyorum, çünkü yaşamımda Kutsal Ruh, çalışıyor.
  -Gerçeği ben keşfetmiyorum, gerçek bana açıklanıyor.
  -Tanrı’nın esini beni Kendisi’yle sevgiye dayanan bir beraberliğe çekmek için tasarlanmıştır.
  -Tanrı, imanımı geliştirmek için Kendisini açıklar.
  -Tanrı, işini yapabilmesi için amaçlarını açıklar.
  -Tanrı, amaçlarına ulaşabilmesi için yollarını açıklar.
  -Dua, Tanrı’yla karşılıklı iletişimdir.
  -Dua, dinsel bir etkinlik değil; bir ilişkidir.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Fırat Çölgeçen kardeşden alıntıdır

  #28379
  Anonim
  Pasif

  “İsa Yahudiler’e şöyle karşılık verdi. ‘ Size dpğrusunu söyleyeyim. Oğul, Baba’nın yaptıklarını görmedikçe Kendiliğinden bir şey yapamaz .Baba ne yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar.’ ” (Yuhanna 5 : 19 )

  -Bazen Tanrı’nın sessizliğinin nedeni günahtır.
  -Bazen Tanrı, beni kendisiyle ilgili daha derin bir anlayışa hazırlarken sessiz kalır.
  -Karar verme sürecinde en büyük zorluk iyi ya da kötü arasında bir seçim yapmak değildir. İyi ve en iyi arasında bir seçim yapmaktır.
  -İmanlının dilinde,iki sözcük bir araya gelemez: Hayır , Rab.
  -Kilise, bir bedendir. Mesih’in bedeni.
  -İsa Mesih, yerel kilisenin başı olarak bizimle birliktedir.
  -Tanrı, bizi karşılıklı olarak birbirimize bağımlı olmak üzere yaratmıştır. Birbirimize gereksinimimiz var.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Fırat Çölgeçen kardeşden alıntıdır

  #28380
  Anonim
  Pasif

  “İman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmek imkansızdır. tanrı’ya yaklaşan,O’nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine inanmakdır.” ( İbr. 11:6)

  -Tanrı, kendi etkinliğine kaılmam için beni davet ettiği zaman bana büyük bir görev vermek üzeredir.
  -Yaşam biçimim ,Tanrı’ya ilişkin neye inandığımı gösterir.
  -Tanrı, benim aracılığımla ne yapmak istediğini bana söylediğinde, bir inanç kriziyle karşı karşıya kalacağım.
  -İman , tanrı’nın söylediklerinin gerçekleştiğine güvenmektir.
  -Tanrı, konuştuğunda verdiğim karşılık iman gerektirir.
  -Gözle görmek, imanın karşısında yer alır.
  -İman, bir kişiye dayanmalıdır.( Tanrı’nın kendisine )
  -Tanrı’ya ilişkin inancım, yapacaklarımı belirleyecektir.
  -Tanrı’nın verdiği görevler, dev boyuttadır.
  -Tanrı hakkındaki inancınızı söyledikleriniz değil, yaptıklarınız gösterir.

  “Ruhsuz beden nasıl öldüyse, eylemsiz iman da ölüdür.” ( Yakup 2:26)

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  #28381
  Anonim
  Pasif

  “Aynı şekilde sizden kim varını yoğunu gözden çıkarmazsa öğrencim olamaz.” ( Luka 14:33)

  -Tanrı, tam bir teslimiyet bekler.
  -İtaat düzenleme gerektirir.
  -Beni Çağıran Tanrı, istediğini yapmam için gerekeni sağlayacaktır.
  -Söz dinlemek; Tanrı’ya tümüyle bağımlı olmak demektir.
  -Söz dinlemenin bir bedeli olacaktır.
  -Planlarımı ve programlarımı Tanrı’nın işleyişine göre düzenlemeliyim.
  -Ailemi; Tanrı’ya emanet edebilirim.
  -Rab için özveride bulunma fırsatını diğer insanlardan esirgemeyin.
  -Mesih’in halkıyla ilişki kurmasına güvenmeliyiz.

  “Dileyin size verilecek; arayın bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, kapıyı çalana kapı açılır ( Mat. 7:7-8)

  -Tanrı’nın benim aracılığıyla çalışması için tümüyle O’na bağımlı olmam gereklidir.
  -Yöntemler,asla iş görmez. İş gören tanrı’dır.
  -Anahtar, Tanrı’yla ilişkimdir.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  #28382
  Anonim
  Pasif

  “İsa, ona şu karşılığı verdi: ‘Beni seven sözüme uyar. Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. ” ( Yu. 14:23 )

  -Tanrı’nın sözünü dinledikçe O’nu tanımış olurum. O da benim aracılığımla işlerini yapar.
  -Tanrı’yı seviyorsam, sözünü dinlerim.
  -Söz dinleme ,Tanrı’ya duyduğum sevginin ifadesidir.
  -Söz dinleme, benim gerçeğe uyduğum andır.
  -Tanrı, sözünü dinleyenleri bereketler.
  -Tanrı, sık sık ikinci fırsat tanır.
  -Tanrı’nın yaptığı her şeyin ( beni değil ) sadece O’nu yüceltmesi gerektiğine dikkat etmeliyim.

  “Çok sayıda olan bizler de Mesih’de tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz.” ( Rom. 12:5 )

  -Bireysel düşünceler önemli değildir. tanrı’nın istediği çok önemlidir.
  -Kilise, Mesih’in kendilerine ne söylediğini anladığı zaman Tanrı’nın isteğini öğrenir.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  #28385
  Anonim
  Pasif

  -Tanrı , sevgiye dayanan bir ilişki ister.

  “İsa, ona şu karlığı verdi: ‘ Tanrın olan Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla sev. İşte ilk ve en önemli buyruk budur.’ ” ( Mat. 22: 37-38 )

  -İmanlı yaşantım, Tanrı’yla sevgiye dayanan ilişkimin niteliğine bağlıdır.
  -Tanrı, beni kendisiyle sevgi ilişkisinde bulunmam için yaratmıştır.
  -Tanrı’nın söylediği ve yaptığı her şey sevgimin ifadesidir.
  -Tanrı’yal sevgiye dayanan bir ilşki yaşantımın tüm diğer etkenlerinden daha önemlidir.
  -Tanrı tarafından sevilmek en yüce ilişki, en büyük başarı ve en yüksek mevki demektir.
  -Tanrı, beni yalnızca bu dünya için yaratmadı; sonsuza dek yaşamak için yarattı.
  -Önce O’nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardınca gideceğim.
  -Yaşantımı kalıcı değerlere vereceğim.
  -Kendimi gerçekten üstün değeri olan amaçlara verebilmem için beni yalnızca Tanrı yönlendirebilir.
  -Tanrı’yı tüm yüreğimle sevmeyi , yaşam önceliğim haline getireceğim.
  -Tanrı hakkında bir şeyler öğrenmek için değil; ama O’nu sevdiğim ve tanıdığım için baş başa zaman geçireceğim.
  -Sevgi ilişkisinde Tanrı, her zaman, ilk adımı atar.
  -Ben O’nu seçmiyorum. O, beni seçiyor, seviyor ve yaşantım için sonsuz amaçlarını bana açıklıyor.
  -Tanrı; bana bildirmedikçe, O’nun etkinliğini bilemem.
  -Tanrı’nın benimle kurmak istediği ilişki gerçek ve kişisel olacaktır.
  -Tanrı’nın kendi egemenliğini ilerletme tasarısı, halkıyla gerçek ve pratik bir şekilde kurduğu ilişki aracılığıyla yerine gelmektedir.

  #28392
  Anonim
  Pasif

  “Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır. Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz.” ( 1. Yu. 1:7-8 )

  “Tek bir beden olarak bu esenliğe çağrıldınız.” ( Koloseliler 3:15 )

  “Nerede iki üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada aralarındayım ” ( Mat. 18:20 )

  “Ne iyi, ne güzeldir, birlik içinde kardeşce yaşamak. ” ( Mez. 133:1 )

  -Tanrı, yaşamı paylaşılmak üzere tasarlamıştır.
  -Tanrı, yaşamı birlikte tecrübe etmemi ister.
  -Gerçek paydaşlıkta insanlarla içtenliği tecrübe edeceğim.
  -Gerçek paydaşlıkta , anlayış göreceğim.
  -Gerçek paydaşlıkta, merhameti tecrübe edeceğim.
  -İçten olmam; hem cesaretimi hem de alçakgönüllüğümü gerektiriyor.

  ” Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin.” ( Yak. 5:16 )

  ” Öyle ki, bedende ayrılık olmasın, üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin. ” ( 1. Ko. 12:25 )

  -Karşılıklı olma; paydaşlığın özüdür.
  -Karşılıklı ilişkiler kurmalıyım.
  -Sorumlulukları paylaşmalıyım ve yardım etmeliyim.
  -Anlayış; iki önemli gereksinimimi karşılar : 1- Anlaşılma gereksinimi ; 2- Hislerin haklılığının kabul edilmesi
  -Ne zaman birinin duygularını anlarsam ve onaylarsam; onunla paydaşlık kurarım.
  -Koşullar; imanımı zayıflatacağı an, imanlı dostlara gereksinim hissettiğim zamandır.
  -Paydaşlığın olduğu yerde; lütuf vardır.
  -Paydaşlıkta; hatalar yüzüme vurulmaz.

  “Aşırı kedere boğulmasın diye o kişiyi daha fazla cezalandırmayıp bağışlamalı ve teselli etmelisiniz. ” ( 2. Ko. 2:7 )

  ” Birbirinize hoşgörülü davranın. ” ( Kol. 4:13 )

  “Birinizin ötekinden şikayeti varsa, Rab’bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. ” ( Kol. 4 :13 )

  -Bağışlamada bulunmam; geçmişi bıraktığımı gösterir.

  #28405
  Anonim
  Pasif

  “Gergin direği ve dayanağı olan Tanrı’nın ev halkı arasında, yani yaşayan Tanrı’nın topluluğunda nasıl davranmak gerektiğini bilesin diye sana bunları yazıyorum. ” ( 1. Ti. 3:14-15 )

  “Barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler. ” ( Yakup 3:18 )

  “Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. ” ( Elç. 2:42 )

  -Hristiyan topluluğunun adanmışlığı, karşılıklı olmayı gerektirir.
  -Topluluğun sevgi dolu olması için; bizim çabamız yanında Tanrı’nın gücü de gereklidir.
  -Sağlıksız ilişkilerin olduğu ailelerde yetişen insanlar; gerçek paydaşlık için gerekli olan ilişkisel becerilere gereksinim duyarlar.
  -Topluluğun gelişmesi için ; dürüstlük, gerekir.

  “Bunun için yalanı üzerinizden sıyırıp atarak her biriniz komşusuna gerçeği söylesin, çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz. ” ( Ef. 4:25 )

  ” Yaşlı adama çıkışma, babanmış gibi yol göster. Genç erkeklere kardeşinmiş gibi, yaşlı kadınlara annenmiş gibi, genç kadınlara tam bir yürek temizliğiyle kız kardeşinmiş gibi yol göster.” ( 1. Ti. 5:1-2 )

  -Topluluğun gelişmesi için, alçakgönüllülük gerekir.
  -Topluluğun gelişmesi için , saygı gerekir.
  -Topluluğun gelişmesi için , gizlilik gerekir.
  -Topluluğun gelişmesi için sık sık bir araya gelmek gerekir.

  “Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa, ruhsal olan sizler, böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın. ” ( Gal. 6:1-2 )

  “Başkasını azarlayan sonunda pohpohlayandan daha çok beğeni kazanır. ” ( Özd. 28:23 )

  “Hepiniz birbirinize karşı alçakgönüllüğü kuşanın. ” ( 1. Pe. 5:5 )

  “Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin; tersine, hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın. ” ( Rom. 12:16 )

  “Her biriniz alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin. ” ( Flp. 2:4 )

  -Farklılıklarımıza saygı göstermem; diğerlerinin duygularını düşünmem ve beni rahatsız eden insanlara karşı sabırlı olmam demektir.

  “Her biriniz komşusunu ruhça geliştirmek için komşusunun iyiliğini gözeterek onu hoşnut etsin. ” ( Rom. 15:2 )

  “Kavgacı değil, uysal olsunlar. ” ( Tit. 3:2 )

  “Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. ” ( Rom. 12:10 )

  -Paydaşlığımızın temeli; Tanrı’yla olan ilişkimizdir. Zira; topluluk, bir ailedir.
  -Karşımdakinin kuşkularını küçümsememeliyim.
  -Kardeşim günah işlerken; sessiz kalamam .
  -Dedikodu; paydaşlığı yok eder.
  -Kilisenin paydaşlığı, bireyden daha önemlidir.
  -Gerçek paydaşlık; istemediğim zaman bile kardeşlerimle bir araya gelmemdir.
  -Kardeşime bağımlı olmak için ; ben merkeziciliği bırakmam ve bağımsızlığımdan vazgeçmem gerekir.
  -Yaşamı kardeşlerle paylaşmamın getireceği faydalar ,bizi, cennet için hazırlar.

  “Bazılarının alıştığı gibi, bir araya gelmekten vazgeçmeyelim; o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim. ” ( İbr. 10:25 )

  #28407
  Anonim
  Pasif

  “Sevgili kardeşlerim,sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği, size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. ” ( 1. Pe. 4:12 )

  “Çünkü geçici hafif sıkıntılarımız bize, ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük , sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. ” ( 2. Kor. 4:17 )

  “Tanrı’ya bağlı yaşamın altınını ortaya çıkaran acı ateşidir. ” ( Madam Guyon )
  -Her sorunun arkasında Tanrı’nın amacı olduğunu unutmamalıyız.
  -Karakterimi geliştirmek için ; Tanrı, koşulları kullanır.
  -Dünyada; sorunlar yaşayacağım konusunda, İsa, beni uyarmıştı.
  -Bir sorunu çözdüğümde ; bir başka sorunla karşılaşabilirim.

  “Rab, gönlü kırıklara yakındır, Ruh’u ezginleri kurtarır. ” ( Mez. 34:18 )

  -İçten , yürekten dualarımı ; sıkıntı zamanlarımda öğrenirim.
  -Sorunlarda; kendime odaklanmak yerine Tanrı’ya dayanmalıyım.
  -Tanrı’nın tek çarem olduğunu bilmeliyim.

  “Tanrı’nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. ” ( Rom. 8:28,29 )

  -Günaha düşmüş bir dünyada yaşıyorum. Cennet; tanrı’nın amaçladığı şekilde kusursuzdur.
  -Ben hata yaparım. Ama; Tanrı, asla hata yapmaz.
  -Yaşamım için Tanrı’nın tasarımı her şeyi kapsamaktadır.
  -Karşılaştığım her sorun; karakterimin gelişmesi için bir fırsattır.

  “Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı’nın beğenisini, Tanrı’nın beğenisi de umudu yaratır. ” ( Rom. 5:3,4 )

  “Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. ” ( 1. Pe. 1:7 )

  -Tanrı’nın tasarısının iyi olduğunu anımsamalıyım.
  -Kısa dönemli düşünmemeliyim.

  “Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de, hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. ” ( Yak. 1:3,4 )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  #28414
  Anonim
  Pasif

  ” Karşılaştığım denenmeler, ilahiyat uzmanlığım oldu ” ( Martin LUTHER )

  ” Ruh’un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. ” ( Gal. 5:22,23 )

  ” Ne mutlu denenmeye dayanan kişiye ! Denenmeden başarıyla çıktığı zaman Rab’bin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. ” ( Yakup 1:12 )

  ” Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. ” ( Mar. 7:21,22 )

  – Her deneme ; benim iyi bir şey yapmam için bir fırsattır.
  – Denenme , seçim yapmamı sağlar.
  – Tanrı, denenmeyi , beni geliştirmek için kullanabilir.
  – İyi olan şeyleri yapmayı tercih ettiğim de;Mesih’in ırasına benzemek üzere gelişirim.
  – Tanrı; çevreme sevilmesi zor olan insanları koyarak, bana sevgiyi öğretir.
  – Mutluluk, dışsal şartlara bağlıdır; ama sevinç Tanrı ile ilişkime bağlıdır.
  – Denenmelere karşı utku kazandığımda; İsa’ya daha çok benzeyeceğim.
  – Şeytanın ne yapacağını; önceden kestirebilmeliyim. Bu, bana yarar sağlayacaktır.

  ” Hiçbirinizde diri Tanrı’yı terk eden kötü, imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin. ” ( İbr. 3:12 )

  ” Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Sevgili kardeşlerim, aldanmayın ! ” ( Yak. 1:14-16 ).

  – Korkmayı reddetmeliyim.
  – Denenme şeklini bilmeli ve ona hazırlıklı olmalıyım.
  – Tanrı’dan yardım istemeliyim.

  ” Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. ” ( 1. Ko. 10:13 )

  ” Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis, kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. ” ( 1. Pe. 5: 8 )

  ” İblise fırsat vermeyin. ” ( Ef. 4:27 )

  ” Dürüstlerin tuttuğu yol kötülükten uzaklaşır, yoluna dikkat eden, canını korur. ” ( Özd. 16:17 )

  ” Sıkıntılı gününde seslen bana, seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin. ” ( Mez. 50:15 )

  – Tanrı, denenmeyi yenmem için hazırsa; O’na gerektiğinden daha fazla yönelmeliyim.
  – Aynı denenmelere teslim olduğum an; Tanrı’dan yardım istemeye utandığım anlardır.
  – Tanrı’nın sevgisi, sonsuza dek sürer.
  – Tanrı’nın sabrı, sonsuz bir sabırdır.

  ” Ne mutlu denenmeye dayanan kişiye ! Denenmeden başarıyla çıktığı zaman Rab’bin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. ” ( Yak. 1:12 )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  #28419
  Anonim
  Pasif

  ” Gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün.” ( Flp. 4:8 )

  ” Her şeyden önce de yüreğini koru, çünkü yaşam ondan kaynaklanır. ” ( Özd. 4:23 )

  ” Gençlik arzularından kaç. Temiz yürekle Rab’be yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş. ” ( 2. Timeteos 2:22 )

  ” Herkesin karşılaştığı denenmelerden başka denenmelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denenmeyle birlikte çıkış yolunu sağlayacaktır. ( 1. Kor. 10:13 )

  – Rab ile olduğum sürece; her zaman bir çıkış yolum vardır.
  – Tanrı; kaldırabileceğimden fazlasını asla üzerime yüklemez.
  – Denenmeleri yenebilmem için; Kutsal Kitap’ın ilkelerini uygulamalı ve üzerime düşeni yapmalıyım.
  – Yanlış olan şeylerin haricindeki başka şeylere dikkatimi yoğunlaştırmalıyım.
  – Yaşadığım mücadeleyi; Tanrı yolunda yürüyen bir arkadaşımla ya da grubumla paylaşmalıyım.
  – Şeytana direnmeliyim.
  – Kendime fazla güvenmmemeli ve zayıflığımı bilmeliyim.

  ” İblise karşı direnin. ” ( Yak. 4:7 )

  ” Gözlerimle antlaşma yaptım, şehvetle bir kıza bakmamak için.” ( Eyüp 31:1 )

  ” Gözlerimi boş şeylerden çevir.” ( Mez. 119:37 )

  ” Bunun için, göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, dikkatinizi açıkca benimsediğimiz inancın elçisi ve başkahini İsa’ya çevirin. ” ( İbr. 3:1 )

  – Denenme; her an bir düşünceyle başladığından , cazibesini ortadan kaldırabilmem için dikkatimi başka bir yere vermem gerekir.
  – Günahla savaşı; aklımda kazanabilir ya da kaybedebilirim. Zira; denenme, dikkatimi çekerek başlar.
  – Denenmeyi gözardı edersem; ona karşı mücadele etmekten daha etkili olacaktır.
  – Aklım; ruhsal olarak en zayıf olan organımdır.
  – Denenmeyi azaltmak ya da ortadan kaldırmak için; aklımı, Tanrı’nın Sözü’ne ve başka iyi düşüncelere yöneltmeliyim.

  ” Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip Mesih’e bağımlı kılıyoruz. ” ( 2. Ko. 10:5 )

  ” İki kişi bir kişiden iyidir, çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar. Biri düşerse, öteki kaldırır. Ama yalnız olup da düşenin vay haline. ” ( Va. 4:9,10 )

  – Tanrı’nın olgunlaşmam ve özgürlüğüm için tasarısı ; başka hristiyanları da içerir.
  – Tanrı; itiraf edin, saklamayın duygularınızı ve onları açığa çıkarın ki, iyileşmeye başlarsınız, diyor.

  ” Kurtuluş miğferini ve Ruh’un kılıcını, yani tanrı’nın sözünü alın.” ( Ef. 6:17 )

  – Şeytana direnebilmem için; ilk adımım, Tanrı’nın kurtuluşunu kabul etmemdir.
  – İkinci olarak; tanrı’nın Sözü’nü şeytana karşı silah olarak kullanmalıyım.
  – Şeytanla asla tartışmaya girmemeliyim.
  – Her hafta; en az bir ayet ezberlemeliyim.
  – Deneneceğim ortamlardam uzak durmalıyım.

  ” Ayakta sağlam durduğunu sanan dikkat etsin, düşmesin ! ” ( 1. Ko. 10:12 )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  #28438
  Anonim
  Pasif

  Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı’nın bunu İsa Mesih’in gününe dek bitireceğine güvenim var.” ( Flp. 1:6 )

  ” Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı oğlu’nu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. ”
  ( Ef. 4:13 )

  ” Göklerin altında her olayın zamanı vardır. ” ( Vaiz 3:1 )

  – Olgunlaşmamın kestirme yolu yoktur.
  – Yetişkinliğe erişmek insanın yıllarını alır.
  – Mesih’e benziyen bir ıraya sahip olmamı, aceleye getiremem.
  – Tanrı, ne kadar güçlendiğimle ilgilenir.
  – Tanrı, yaşamıma, sonsuzluk açısından bakar.
  – Bazı insanlar; yüreklerini ilk olarak, İsa’ya açarken; O’na direnir ve savunmaya geçerler.
  – Mesih’e benzerliğim yaşamım boyunca sürer : inanç ( tapınma aracılığıyla ), ait olma ( paydaşlık ) ve gelişme ( öğrenci olarak yetişme )

  ” Yücelik üstüne yücelikle O’na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. ” ( 2. Ko. 3:18 )

  ” Karanlığın işlerini üzerimizden atıp ışığın silahlarını kuşanalım. ” ( Rom. 13:12 )

  – Değişmemin ve olgunlaşmamın uzun sürme nedenleri :
  a- Yavaş öğreniyorum.
  b- Unutmam gereken çok şey var.
  c- Kendimle ilgili gerçeklerde, alçakgönüllü bir şekilde yüzleşmekten korkuyorum.
  d- Alışkanlıklarımın gelişmesi, zaman alacak.

  ” Bu konuların üzerinde dur, kendini bunlara ver ki, ilerlediğini herkes görsün. ” ( 1. Ti. 4:15 )

  – Ruhsal yaşamımımda farklı zamanlar olabilir.
  – Zaman içinde; küçük bir tomurcukken, dev bir ağaca dönüşebilirim.
  – Öğrendiğim derslerle ilgili bir defter ya da günlük tutmalıyım.
  – Ruhsal güncemi tekrar etmem; gereksiz yere acı ve hayal kırıklığı yaşamama engel olacaktır.

  ” Bu nedenle, akıntıya kapılıp sürüklenmemek için işittiklerimizi daha çok önemsemeliyiz. ” ( İbr. 2:1 )

  ” Dayanma gücü de, hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir erişkinliğe erişsin. ” ( Yak. 1:4 )

  ” Bu olayların zamanı gelmedi henüz. Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. Geçikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları, kesinlikle olacak, gecikmeyecek. ” ( hab. 2:3 )

  – Ne kadar gitmem gerektiğini değil; ne kadar ilerlediğimi düşünmeliyim.
  – Teşviğim asla kırılmamalı.
  – Sabırlı olmalıyım. Zira ; Tanrı’nın benimle işi olduğunu, düşünmeliyim.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  #28452
  Anonim
  Pasif

  ” Bilge kişi korktuğu için kötülükten uzaklaşır,
  Akılsızsa büyüklük taslayıp kendine güvenir.
  Çabuk öfkelenen ahmakça davranır,
  Düzenbazdan herkes nefret eder. ” ( Özd. 14: 16, 17 )

  ” Huysuz kişi çekişme yaratır, sabırlı kişi kavgayı yatıştırır. ” ( Özd. 15:18 )

  ” Huysuz kişiyle arkadaşlık etme; tez öfkelenenle yola çıkma. ” (Özd. 22: 24 )

  Bazen istemeden de olsa ( Ben de ) arkadaş ya da kardeşlerimize kızdığımız oluyor. ( Bilerek ya da bilmeyerek ). İsa ; arkadaşına kızan kişinin yargı altında olduğunu söylemektedir. Pavlus da; öfkenin günahlı doğanın bir belirtisi olduğunu ifade etmektedir.

  Öfkelendiğimiz an; bunun nedenini bulmamız gerekiyor, ilk önce.Eğer; kendi benliğimizden çıkan bir öfkeye sahipsek, bu bencilliğimizin bir göstergesidir.

  Bu nedenle; içimizde kopan bu fırtınayı dindirmek için; Rab’be dua etmeli ve günahımızı itiraf etmeliyiz.
  – Öfkenin günaha neden olmasına izin vermemeliyiz.
  – Öfkemizi dizginlemeliyiz.
  – Öfkemizin uzun sürmesine izin vermemeliyiz.
  – Öfke; ıramıza işlememelidir.
  – Öfkelendiğimizde acele etmemeliyiz.Söylenen sözlerin sonuçlarını beklemeliyiz.

  Bu nedenle; öfkemizin nedeni, Rab’bin değerlerine karşı gelmemizdir.Öfkelenmek, öç almaya kalkmak, kötü sözler söylemek; bir hristiyan için geçerli olmayan şeylerdir.Zira; Tanrı, kötülüklerin karşısında öcün de sahibi.

  Bir inanlı; sonucu her an, Tanrı’ya emanet etmeli ve günaha yol açmadan sonuçlanmasına itina etmelidir. ( Bu bir derlemedir. )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Fırat Çölgeçen kardeşden alıntıdır

  #28453
  Anonim
  Pasif

  Tanrı’nın merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri , kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun.” ( Rom. 12:1 )

  “Çünkü biz Tanrı’nın yapıtıyız. O’nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa’da yaratıldık.” ( Ef. 2:10)

  ” Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim.” ( Yu. 17:4 )

  ” Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni. Doğmadan önce ayırdım, uluslara peygamber atadım. ” ( Yer. 1:5 )

  – Dünyaya geliş amacım, katkıda bulunmak içindir.
  – Tanrı ; beni yaşamımla bir fark yaratmak için tasarlamıştır.
  – Tanrı’ya hizmet etmek üzere yaratıldım.
  – Tanrı’ya hizmet etmek için kurtuldum.
  – Tanrı’ya hizmet etmek üzere çağrıldım.
  – Tanrı’ya hizmet etmem buyuruldu.

  ” Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz.” ( 1. Yu. 3:14 )

  ” Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa’ya hizmet etmeye başladı. ” ( Mat. 8:15 )

  ” Tanrı bizi yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. ” ( 2. Ti. 1:9 )

  ” Tanrı’nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. ” ( 1. Pe. 2:9 )

  – Kurtuluşumun bedelini ödemek İsa’nın yaşamına mal olmuştu.
  – Tanrı; ailesinin tüm üyelerinin hizmetkar olduğunu söylüyor.
  – Hristiyansam, görevliyim demektir. Hizmet ediyorsam, görevimi yerine getiriyorum demektir.

  ” Aynı şekilde kardeşlerim, siz de bir başkasına – ölümden dirilmiş olan Mesih’e – varmak üzere Mesih’in bedeni aracılığıyla Kutsal Yasa karşısında öldünüz. Bu da Tanrı’nın hizmetinde verimli olmamız içindir.” ( Rom. 7:4 )

  – Kilisede, önemsiz hizmet diye bir şey yoktur. Hepsi de değerlidir.
  – Her hizmet önemlidir; çünkü hepimiz, işlevlerimiz açısından birbirimize bağlıyız.

  ” Nitekim İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.” ( Mat.20: 28)

  – Hizmet, boş zamanlarımda yapabileceğim bir şey değildir. Hristiyan yaşamımız merkezidir.
  – İsa, ruhsal olgunluğun tek başına bir amaç olamayacağını, bizlere, öğretmiştir.
  – Olgunluk, hizmetim içindir. Ben, vermek için olgunlaşıyorum.
  – İhtiyaç duyduğum şey; ruhsal kaslarıma idman yaptırmak için hizmet etmektir.
  – Hizmet etmek, doğal eğilimime karşıttır.

  ” Bencillerin, gerçeğe uymayıp haksızlık peşinden gidenlerin üzerineyse gazap ve öfke yağdıracak. ” ( Rom. 2:8 )

  “Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim ve Müjde’nin uğruna yitiren onu kurtaracaktır. ” ( Mat. 8:35 )

  ” Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, çok sayıda olan bizler de Mesih’te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz. ” ( Rom. 12: 4,5 )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 39)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.