#28405
Anonim
Pasif

“Gergin direği ve dayanağı olan Tanrı’nın ev halkı arasında, yani yaşayan Tanrı’nın topluluğunda nasıl davranmak gerektiğini bilesin diye sana bunları yazıyorum. ” ( 1. Ti. 3:14-15 )

“Barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler. ” ( Yakup 3:18 )

“Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. ” ( Elç. 2:42 )

-Hristiyan topluluğunun adanmışlığı, karşılıklı olmayı gerektirir.
-Topluluğun sevgi dolu olması için; bizim çabamız yanında Tanrı’nın gücü de gereklidir.
-Sağlıksız ilişkilerin olduğu ailelerde yetişen insanlar; gerçek paydaşlık için gerekli olan ilişkisel becerilere gereksinim duyarlar.
-Topluluğun gelişmesi için ; dürüstlük, gerekir.

“Bunun için yalanı üzerinizden sıyırıp atarak her biriniz komşusuna gerçeği söylesin, çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz. ” ( Ef. 4:25 )

” Yaşlı adama çıkışma, babanmış gibi yol göster. Genç erkeklere kardeşinmiş gibi, yaşlı kadınlara annenmiş gibi, genç kadınlara tam bir yürek temizliğiyle kız kardeşinmiş gibi yol göster.” ( 1. Ti. 5:1-2 )

-Topluluğun gelişmesi için, alçakgönüllülük gerekir.
-Topluluğun gelişmesi için , saygı gerekir.
-Topluluğun gelişmesi için , gizlilik gerekir.
-Topluluğun gelişmesi için sık sık bir araya gelmek gerekir.

“Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa, ruhsal olan sizler, böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın. ” ( Gal. 6:1-2 )

“Başkasını azarlayan sonunda pohpohlayandan daha çok beğeni kazanır. ” ( Özd. 28:23 )

“Hepiniz birbirinize karşı alçakgönüllüğü kuşanın. ” ( 1. Pe. 5:5 )

“Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin; tersine, hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın. ” ( Rom. 12:16 )

“Her biriniz alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin. ” ( Flp. 2:4 )

-Farklılıklarımıza saygı göstermem; diğerlerinin duygularını düşünmem ve beni rahatsız eden insanlara karşı sabırlı olmam demektir.

“Her biriniz komşusunu ruhça geliştirmek için komşusunun iyiliğini gözeterek onu hoşnut etsin. ” ( Rom. 15:2 )

“Kavgacı değil, uysal olsunlar. ” ( Tit. 3:2 )

“Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. ” ( Rom. 12:10 )

-Paydaşlığımızın temeli; Tanrı’yla olan ilişkimizdir. Zira; topluluk, bir ailedir.
-Karşımdakinin kuşkularını küçümsememeliyim.
-Kardeşim günah işlerken; sessiz kalamam .
-Dedikodu; paydaşlığı yok eder.
-Kilisenin paydaşlığı, bireyden daha önemlidir.
-Gerçek paydaşlık; istemediğim zaman bile kardeşlerimle bir araya gelmemdir.
-Kardeşime bağımlı olmak için ; ben merkeziciliği bırakmam ve bağımsızlığımdan vazgeçmem gerekir.
-Yaşamı kardeşlerle paylaşmamın getireceği faydalar ,bizi, cennet için hazırlar.

“Bazılarının alıştığı gibi, bir araya gelmekten vazgeçmeyelim; o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim. ” ( İbr. 10:25 )