#28852
Anonim
Pasif

” İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. Yalnız bunu yumuşak huyla saygıyla yapın .” ( 1. Pe. 3:16 )

” Tanrı’nın oğluna inanan, yüreğinde Tanrı’nın tanıklığına sahiptir.” ( 1. Yu. 5:10 )

” Rab’bin sözü sizden yayıldı. Tanrı’ya inanmanızın haberi yalnız Makedonya ve Ahaya’ya değil, her yere ulaştı. Artık bizim bir şey söylememize gerek kalmadı.” ( 1. Se. 1:8 )

– Tanrı’nın diğer insanlarla paylaşmam için bana verdiği bir yaşam iletisi vardır.
– İman ettiğimde; Tanrı’nın bir habercisi oldum.
– Tanrı, benim aracılığımla dünyayla konuşmak istiyor.

” Tanrı tarafından ve Mesih’e ait olan kişiler olarak Tanrı’nın önünde içtenlikle konuşuyoruz. ” ( 2. Se. 1:17 )

– Paylaşacak şeylerim olduğu halde; sessiz kalmamı isteyen şeytandır.
– Yaşam haberinde tanıklığım var.
– Yaşam haberim, yaşamdan aldığım dersleri içerir.
– Yaşam haberim; Tanrı’dan gelen tutkularımı paylaşmamı içerir.
– Yaşam haberim; Müjde’yi içerir.

” İsa……… benim tanıklarım olacaksınız ” ( Elç. 1:7, 8 )

” Kurallarını nasıl izleyeceğimi öğret bana, ya Rab, öyle ki, onları sonuna kadar izleyeyim. ” ( Mez. 119:33 )

” Altın küpe ya da altın bir süs neyse, dinleyen kulak için bilgenin azarlaması da öyledir.” ( Özd. 25:12 )

– Olgun insanlar; günlük yaşamdan ders çıkarma alışkanlığına sahiptir.
– Tanrı’ya yaklaştıkça, önemsediği bir konuyla ilgili bana bir tutku verir.
– Tanrı, egemenliğini ilertletmek için tutkulu insanları kullanır.
– Tanrı; her birimize farklı arzular ve tutkular verir, böylece dünyada olmasını istediği her şey gerçekleşir.

” Tanrı’nın insanı akladığı Müjde’de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur.” ( Rom. 1:17 )

” Tanrı , insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih’te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti. ” ( 2. Ko. 5:19 )

– Tanrı; yarattığı tüm insanları seviyor.
– Tanrı için, herkes önemlidir.
– İman etmemiş insanlarla ilgilenmeliyim; zira Tanrı, ilgileniyor.

” Bizi zorlayan Mesih’in sevgisidir. Yargımız şu: Biri herkes için öldü; öyleyse hepsi öldü.” ( 2. Ko. 5:14 )

” Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi korkuyu siler atar. ” ( 1. Yu. 4:18 )

” Sizden olmayanlara karşı bilgece davranın. Fırasatı değerlendirin.” ( Kol. 4:5 )

” Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte geçikmez, ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.” ( 2. Pe. 3:9 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.tanri sevgidir