#28471
Anonim
Pasif

Senin ellerin bana biçim verdi. ” ( Eyüp 10:8 )

” Çünkü biz Tanrı’nın yapıtıyız, O’nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa’da yaratıldık. ” ( Ef. 2:10 )

” Kendim için biçim verdiğim bu halk bana ait olan övgüleri ilan edecek. ” ( Yeşaya 43:21 )

” İç varlığımı sen yarattın , annemin rahminde beni sen ördün. Sana övgüler sunarım, çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. ” ( Mez. 139:13, 14 )

– Tanrı; beni hizmet etmem için şekillendirdi.
– Tanrı, herkese, dünyada sahip olduğu yeteneği vermiştir.
– Herkes, belli şeyleri yapmak için biçimlendirilmiştir.
– Tanrı, beni belli bir görev için yarattı.
– Tanrı ; beni bilerek ve isteyerek hizmetimi eşsiz yapabileceğim şekilde biçimlendirdi.

” Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden, hepsi senin kitabında yazılmıştı. ” ( Mez. 139:16 )

– Tanrı ; hiçbir şeyi boşa harcamamaktadır.
– Tanrı ; bana verdiği becerileri, yetenekleri, armağanları, kişiliğimi ve yaşam deneyimlerimi; O’nun yüceliği için kullanmamı istemeseydi vermezdi.
– Tanrı ; her inanlıya, hizmette kullanacağı ruhsal armağanlar verir.

” Doğal kişi, Tanrı’nın Ruh’uyla ilgili gerçekleri kabul etmez. ” ( 1. Ko. 2:14 )

” Ama lütuf her birimize Mesih’in armağanı ölçüsünde bağışlandı. ” ( Ef. 4:7 )

” Bunların tümünü etlkin kılan tek ve aynı Ruh’tur. Ruh bunları herkese dilediği gibi ayrı ayrı dağıtır.” ( 1. Ko. 12:11 )

-Tanrı; bana ne zaman bir görev verse, bunu başarabilmem için şunlarla donatır: Ruhsal armağanlar, yürek, kişilik, deneyim.
– Ruhsal armağanları, kendim kazanamam ya da onları, kendim hak edemem.
– Tanrı; çeşitlilikten hoşlandığından özel olmamı ister.
– Tanrı ; bütün armağanları, bana vermez.
– Ruhsal armağanlar; kendi yararım için değil, başkalarının yararı için verilmiştir.
– Armağanlar; bazen kilisede, şu sorunlara yol açabilir : Armağan kıskançlığı. Armağanların başkalarının armağanlarıyla kıyaslandığında; Tanrı’nın bize verdiği ile mutlu olmadığımız ve Tanrı’nın başkalarını kullanma biçimi nedeniyle gücendiğimiz ya da kıskançlık duyduğumuz anlar olur.

” Çeşitli görevler vardır, ama Rab birdir. ” ( 1. Ko. 12:5 )

” Su görüntümüzü nasıl yansıtıyorsa, yürek de insanın içini yansıtır. ( Özd. 27:19 )

– Bir dolu baş ağrısıyla geçen geçen zengin bir yaşamdansa, Tanrı korkusuyla yaşanan basit bir yaşam çok daha iyidir.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.