#28374
Anonim
Pasif

“O, yarattıklarının bir anlamda ilk meyveleri olmamız için bizleri kendi isteği uyarınca, gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu.” ( Yak. 1:18 )

“Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyi kendisi için ve kendi aracılığıyla var eden Tanrı’ya uygun düşüyordu.” ( İbr. 2:10 )

“Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize “Tanrı’nın çocukları ” deniyor ! ( 1. Yu. 3:1 )

-Tanrı’nın ailesi için biçimlendirildim.

“Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. ” ( Ef. 1:5)

-Tanrı sevgidir. Bunun için ilişkilere değer veriyor.

-O’nun doğası ilişkiseldir.Kendisi; aile kavramıyla özdeşleşir: Baba, Oğul, Kutsal Ruh.
-Tanrı’nın ailesinde olmanın tek yolu, yeniden doğmaktır.

“Çünkü Mesih İsa’ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı’nın oğullarısınız. ” ( Gal. 3:26 )

“Bunun için, yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı Baba’nın önünde diz çökerim. ” ( Ef. 3:14-15 )

“Oğullar olduğunuz için Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı. ” ( Gal. 4:7 )

-Sonsuza dek Tanrı’yla olacağım.
-Mesih’e benzemek için tamamıyla değiştirileceğim.
-Acı, ölüm ve sıkıntılardan özgür olacağım.
-Mesih’in görkemini paylaşacağım.

“Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin. ” ( Mat. 28:19 )

“İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi sağlandı.” ( 1. Ko. 12:13 )

-Tanrı; her an kendisiyle sevgi dolu ilişki içindedir.asla yalnız olmamıştır.
-Vaftiz; beni, Tanrı’nın ailesinin bir üyesi yapmaz.Sadece Mesih’e iman etmek ; bunu yapabilir.
-Tanrı’nın ailesine katılmak; en büyük ayrıcalık ve onurdur.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Fırat Çölgeçen kardeşden alıntıdır