ANASAYFA Forum DİNLER, MEZHEPLER, İNANÇLAR… PROTESTANLIK Protestan Kilise Dersleri-1

 • Bu konu 2 izleyen ve 19 yanıt içeriyor.
5 yazı görüntüleniyor - 16 ile 20 arası (toplam 20)
 • Yazar
  Yazılar
 • #28373
  Anonim
  Pasif

  “Kendini Yakup soyundan gizleyen Rab’bi özlemle bekliyorum, umudum O’nda. ” (Yeşaya 8:17 )

  “Ya Rab neden uzak duruyorsun, sıkıntılı günlerde kendini gizliyorsun ? ” (Mez. 10:1 )

  “Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin ? Niçin bana yardım etmekten, haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun ? ” ( Mez. 22:1 )

  “Neden beni reddettin ? ” ( Mez. 43:2)

  -Ben kendimi nasıl hissedersem hisedeyim; Tanrı gerçektir.
  -Tapınmamın en derin düzeyine erişmem için; acı çektiğimde tapınmalıyım,denenmeden geçerken Tanrı’ya şükretmeliyim, ayartmayla karşılaştığımda O’na güvenmeliyim, sıkıntı içindeyken O’na teslim olmalıyım,bana uzak gibi göründüğünde O’nu sevmeliyim.
  -Tanrı; dostluğumu olgunlaştırmak için, görünürde ayrılıklarla arkadaşlığımı deneyecektir.

  “Seni terk etmeyecek, seni yüzüstü bırakmayacak. ” ( Yas. 31:8 )

  -Tanrı’nın bazen benden yüzünü gizlediğini kabul etmeliyim.
  -Yaşamımda; zaman zaman etkinliği yokmuş gibi olduğunda,O’nunla dostluğumun denenmesi ve olgunlaşması olduğunu kabul etmeliyim.
  -Günah, Tanrı’yla yakın paydaşlığıma engel olur.
  -Söz dinlememem; insanlarla çatışmam; meşguliyetlerim; dünyayla arkadaşlığım, Tanrı’nın ruhunu kederlendirir ve O’nunla olan paydaşlığımı söndürür.
  -Çoğu zaman; Tanrı’yla yabancılaşmamın günahla ilgisi yoktur.Bu, imanımın denenmesidir.
  -Hislerim değil; imanım Tanrı’yı hoşnut eder.
  -Tanrı’ya kendimi nasıl hissettiğimi söylemeliyim.
  -Tanrı’nın değişmeyen doğasına odaklanmalıyım.
  -Tanrı’nın vaatlerini tutacağına güvenmeliyim.
  -Tanrı’nın benim için yaptıklarını anımsamalıyım.

  “Tanrı, günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı’nın doğruluğu olalım. ” ( 2. Ko. 5:21 )

  -Benim için İsa, herşeyden vazgeçti. Sonsuza dek yaşayabilmem için öldü. Bu, tek başına Tanrı’ya şükretmem ve de O’nu övmem için yeterlidir.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Fırat Çölgeçen kardeşden alıntıdır

  #28374
  Anonim
  Pasif

  “O, yarattıklarının bir anlamda ilk meyveleri olmamız için bizleri kendi isteği uyarınca, gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu.” ( Yak. 1:18 )

  “Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyi kendisi için ve kendi aracılığıyla var eden Tanrı’ya uygun düşüyordu.” ( İbr. 2:10 )

  “Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize “Tanrı’nın çocukları ” deniyor ! ( 1. Yu. 3:1 )

  -Tanrı’nın ailesi için biçimlendirildim.

  “Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. ” ( Ef. 1:5)

  -Tanrı sevgidir. Bunun için ilişkilere değer veriyor.

  -O’nun doğası ilişkiseldir.Kendisi; aile kavramıyla özdeşleşir: Baba, Oğul, Kutsal Ruh.
  -Tanrı’nın ailesinde olmanın tek yolu, yeniden doğmaktır.

  “Çünkü Mesih İsa’ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı’nın oğullarısınız. ” ( Gal. 3:26 )

  “Bunun için, yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı Baba’nın önünde diz çökerim. ” ( Ef. 3:14-15 )

  “Oğullar olduğunuz için Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı. ” ( Gal. 4:7 )

  -Sonsuza dek Tanrı’yla olacağım.
  -Mesih’e benzemek için tamamıyla değiştirileceğim.
  -Acı, ölüm ve sıkıntılardan özgür olacağım.
  -Mesih’in görkemini paylaşacağım.

  “Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin. ” ( Mat. 28:19 )

  “İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi sağlandı.” ( 1. Ko. 12:13 )

  -Tanrı; her an kendisiyle sevgi dolu ilişki içindedir.asla yalnız olmamıştır.
  -Vaftiz; beni, Tanrı’nın ailesinin bir üyesi yapmaz.Sadece Mesih’e iman etmek ; bunu yapabilir.
  -Tanrı’nın ailesine katılmak; en büyük ayrıcalık ve onurdur.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Fırat Çölgeçen kardeşden alıntıdır

  #28375
  Anonim
  Pasif

  “Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, çok sayıda olan bizler de Mesih’te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz. ” ( Rom. 12:4-5 )

  “Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı’nın ev halkısınız.” ( Ef. 2: 19 )

  “Gerçeğin direği ve dayanağı olan Tanrı’nın ev halkı arasında, yani yaşayan Tanrı’nın topluluğunda nasıl davranmak gerektiğini bilelim diye sana bunları yazıyorum” ( 1. Timoteos 3:15 )

  -İman etmeye değil,O’na ait olmaya çağrıldım.
  -Tanrı’nın amacını tek başıma gerçekleştiremem.
  -Tanrı; Mesih’le olan ilişkimin özel olmasını amaçlamamıştır.
  -Kilise, bir bedendir; bir bina değil.
  -Kilise, vücut gibi bir organizmadır.
  -Kilise, “Mesih’in Gelini” , ” Mesih’in bedeni ” dir.

  “Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin hepsi bir beden oluşturur. ” ( 1. Ko. 12:12 )

  “Çok sayıda olan bizler de Mesih’te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz.” ( Rom. 12:5 )

  -Ruhsal çöküntü yaşıyorsam; kilise tapınma toplantılarına ve diğerlerine düzensiz katılmamdır.
  -Kiliseye gereksinimim yok diyorsam, kibirli ve bilgisizimdir.
  -Kilise ailesi; gerçek bir imanlı olduğumu gösterir.
  -Kilise aialesinde ben merkezci olamam.
  -Mesih’in bedeninin bana gereksinimi var.

  -Mesih’in dünyadaki hizmetini paylaşmalıyım.

  “Kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım.Ölülerin diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek.” ( Mat. 16:18 )

  “İmanlı kardeşlerinizi sevin.” ( 1. Pe. 2:17 )

  -Aile doğru yoldan sapmamama yardımcı olacaktır.
  -Tapınma, Tanrı’ya odaklanmama sebep olur.
  -Paydaşlık; yaşamın sorunlarıyla yüzleşmeme yardımcı olur.
  -Öğrenci olarak yetişmem ,imanımı güçlendirir.
  -Müjdecilik ; görevimi yerine getirmeme yardımcı olur.
  -Kiliseye üye olmam; adanmışlığımın göstergesidir.

  “Birbinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. ” ( Yu. 13:35 )

  “O’nun önderliğinde bütün beden, her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor. ” ( Ef. 4:16 )

  “Günahkarı sapık yolundan döndüren, ölümden bir can kurtarmış, bir sürü günahı örtmüş olur. ” ( Yak. 5:20 )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Fırat Çölgeçen kardeşden alıntıdır

  #28376
  Anonim
  Pasif

  “Bazıları savaş arabalarına,
  Bazıları atlarına güvenir,
  Bizse Tanrımız Rab’be güveniriz.”( Mez. 20:7)

  -Tanrımın isteğini bilmek ve yapmak için kendini inkar edip Tanrı merkezli bir yaşama dönmeliyim.
  -Yaşantımı Tanrı’ya yönelik olması için düzenlemeliyim.
  -Yaşantımı kendi planlarım üzerinde değil;Tanrı’nın bakış açısıyla görmeyi arzulamalıyım.
  -Tanrı,benim aracılığımla ne yapmak üzere olduğunu gösterene dek beklemeliyim.
  -Tanrı’nın benim çevremde ne yaptığını görmek için bekleyeceğim ve O’na katılacağım.
  -Ben Tanrı’nın hizmerkarıyım.Yaşantımı,O’nun yapmak üzere olduğu işlere göre düzenleyeceğim.
  -Tanrı Ruh’unun,Tanrı Sözü’yle bağlantılı olarak ne istediğini anlamaya çalışırım.
  -Tanrı’yı işitme konusunda bir sorunum varsa ,iman yaşantımın merkezinde bir sorunum vardır.
  -Tanrı, Kutsal Ruh,Kutsal Kitap,dua, koşullar ve kilise aracılığıyla konuşur,amaçlarını ve yollarını açıklar.
  -Tanrı’nın sesini tanımak,O’nunla içten ve yakın bir sevgi ilişkisinden kaynaklanır.
  -Tanrımız benimle konuştuğu an,O’na karşılık vermek istediği andır.
  -Tanrı’nın zamanı benimle konuştuğu andır.
  -Tanrı,benim için hazırladığı görevi taşımam için karakterimi geliştirir.
  -Tanrı’nın benim yaşantıma müdehale etme hakkı vardır.O,Rab’dir.O’nu Rabbim olarak kabul ettiğimde, beni istediği gibi kullanmasına izin vermiş olurum.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Fırat Çölgeçen kardeşden alıntıdır

  #28377
  Anonim
  Pasif

  ”İsa ona şu karşılığı verdi:’Tanrı’n olan Rab’bi bütün yüreğinle,bütün canınla ve bütün aklınla sev.İşte ilk ve en önemli buyruk budur.” (Mat. 22:37- 38)

  -İmanlı yaşantım,Tanrı’yla sevgiye dayanan ilişkinin niteliğine bağlıdır.
  -Tanrı, beni kendisiyle sevgi ilişkisinde bulunmam için yaratmıştır.
  -Tanrı’nın söylediği ve yaptığı her şey sevginin ifadesidir.
  -Tanrı’yla sevgiye dayanan bir ilişki, yaşantımın tüm diğer etkenlerinden daha önemlidir.
  -Tanrı tarafından sevilmek en yüce ilişki, en büyük başarı ve en yüksek mevki demektir.
  -Tanrı, beni yalnızca bu dünya için yaratmadı; sonuna dek yaşamak için yarattı.
  -Önce; O’nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardınca gideceğim.
  -Yaşantımı kalıcı değerlere vereceğim.
  -Kendimi; gerçekten üstün değeri olan amaçlara verebilmem için beni yalnızca Tanrı, yönlendirebilir.
  -Tanrı’yı tüm yüreğimle sevmeyi ve yaşam önceliğim haline getireceğim.
  -Tanrı hakkında bir şeyler öğrenmek için değil; ama O’nu sevdiğim ve tanıdığım için baş başa zaman geçireceğim.
  -Sevgi ilişkisinde Tanrı,her zaman, ilk adımı atar.
  -Ben;O’nu seçmiyorum.O, beni seçiyor.
  -Tanrı;bana bildirmedikçe,O’nun etkinliğini bilemem.
  -Tanrı’nın benimle kurmak istediği ilişki,gerçek ve kişisel olacaktır.
  -Tanrı’nın kendi egemenliğini ilerletme tasarısı;halkıyla gerçek ve pratik bir şekilde kurduğu ilişki aracılığıyla yerine gelmektedir.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Fırat Çölgeçen kardeşden alıntıdır

5 yazı görüntüleniyor - 16 ile 20 arası (toplam 20)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.