Re: Protestan Kilise Dersleri-1

#28369
Anonim
Pasif

” Kendinizi Tanrı’ya adayınız, bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı’ya sunun. ” ( Rom. 6:13 )

“Öyleyse kardeşlerim, Tanrı’nın merhameti adına size yalvarıyorum: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. ” ( Rom. 12:1 )

“Hem Tanrı’ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. ” ( Mat. 6:24 )

-Tapınmamın özü; Tanrı’ya teslim olmamdır.
-Tanrı’ya teslim olmak ; tapınmanın yüreğidir.
-Kendimi; O’na görev duygusuyla değil, sevgiyle veririm.
-Gerçek tapınma; Tanrı’ya kendimi tamamıyla verdiğimde gerçekleşir.
-Tapınmamın özü, kendimi Tanrı’ya sunmaktır.
-Tamamen Tanrı’ya teslim olmama engel olan üç şey var: Korku , kibir ve karışıklık.
-Tanrı’ya güvenmek; O’na teslim olmamın vazgeçilmez bir tarafıdır.

” Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkarken, Mesih bizim için öldü. ” ( Rom. 5:8 )

– Tanrı; sever ve kurtarır ve de O’na teslim olmak tutsaklık değil; özgürlük getirir.
-Kendimi; İsa’ya bütünüyle verdiğimde, O’nun dost olduğunu görürüm.
-Bütünüyle İsa’ya teslim olmamı engelleyen başka bir şey de; kibirdir.
-Tanrı gibi olmaya başladığımda; şeytana benzerim.
-O’na teslimiyet; pasif olma, kadercilik ya da tembellik için bir mazeret değildir.
-O’na tam olarak teslim oluyorsam; O’na güveniyorumdur.

“Tanrı’yla dost ol, barış ki, bolluğa eresin. ” ( Eyüp 22:21 )

“Eskiden günahın köleleri olan sizler, adandığınız öğretinin özüne yürekten bağlandınız. ” ( Rom. 6:17 )

“Tanrı’ya bağımlı olun. ” ( Yak. 4:7 )

“Amacımız Tanrı’yı hoşnut etmektir. ” ( 2. Ko. 5:9 )

-Tanrı”nın bereketinin önündeki engel; başkaları değil, kendimim.

“Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. ” ( Flp. 4:13 )

“Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin. ” ( Luka 9:23 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Fırat Çölgeçen kardeşden alıntıdır