#31297
Anonim
Pasif

Ey siz RAB’bi sevenler, kötülükten tiksinin. O sadık kullarının canını korur, onları kötülerin ellerinden kurtarır. ( Mez. 97:10 )

Yehova’ya duyulan sevgi ve O’na karşı olan her şeye duyulan nefret, karşılıklı ilişki içindedirler. Bu denenmeden kaçanlar, O’nun koruyucu özeninin öznel nesneleridirler.

Şu güvenilir bir sözdür: ” O’nunla birlikte öldüysek, O’nunla birlikte yaşayacağız. ” ( 2. Ti. 2:11 )

Bu ayet, insan ile İsa arasındaki ilişkiye yönelik kesin ilkeleri ortaya koyuyor. Buradaki, güvenilir bir sözdür ifadesini Pavlus, Timoteos’a yazdığı mektuplarda 4. kez kullanmaktadır. İlk ilke: Mesih ile öldüysek; O’nunla yaşayacağımız ilkesidir. Bu, bütün inanlılar için geçerlidir. İsa’yı kurtarıcımız olarak kabul edip ve O’na iman ettiğimizde, O’nunla birlikte ruhsal olarak ölmüş oluruz. Yine aynı durumda; O’nunla birlikte ölümden diriliriz. İsa, bizim yerimize, günahlarımız için ölmüştür.Bu konuda; MacDonald şunu ifade eder: Bu ayet Mesih uğruna şehit olanlar için de geçerlidir. Bu şekilde ölümde O’nu izleyenler, aynı şekilde dirilişte de O’nu izleyeceklerdir.

Hiebert de şöyle bir açıklama getirmektedir: Bu etkili sözlerin altında yatan temel gerçek, Mesih’e olan imanın imanlıyı her konuda O’na bağlı hale getirmesi ve inanmayanı da tümüyle O’ndan ayırmasıdır.

hisusaDünyayı kazansan neye yarar ?
İnsan, canına karşılık ne verebilir ?

Rab’bin sevgisi ve ışığının sarmalında kalınız. :papatya: :papatya: :papatya: