#27993
Anonim
Pasif

Şu bir gerçek ki; insanlar dünyasal düşündüğü oranda Kutsal Kitap’tada belirtildiği gibi kırılgan bir çiçekler !… İstedikleri olmadığı an güceniyorlar ki; bu da şeytanla dans etmenin bir yolu. Şöyle bir ifade kullanırsam yalnış olmaz sanırım ki; eğer bir yalnışım var sa, beni uyarın ,eleştirin ve de Rab’de bu forumda özürümü isteyiniz… Biz bu dünyasal sistem için mi varız ki;ona göre davranmamız gerekiyor ? yok sa Tanrı’ya hizmet ve O’nu yüceltmek için mi ?

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

” Başkasını yargılamayın, siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın,siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de bağışlanırsınız. ” ( Luka 6:37 ) jesus… isamesihyasiyor tanri sevgidir hamdolsun3