#30596
Anonim
Pasif

Hiç durup, kurtuluşun günahkara ait olduğunu düşündünüz mü ?İsa, tıpkı bizim için yaptığı gibi, en kötü günahların kurtuluşunu bile zaten satın almıştır. Bu nedenledir ki O bize, gidip Müjde’yi, yani günahkarlara Tanrı’yla barıştırıldıklarını anlatmamızı söyledi.

Bunu onlara hiçbir zaman söylemedik. Biz, Tanrı’nın onlara kızgın olduğunu ve yaptıkları her yanlışı sayıp topladığını söyledik. Ancak Kutsal Kitap, Tanrı’nın günahkara karşı hiçbir şey sayıp toplamadığını söyler ! Tanrı bize, bunların tümünün iptal edildiğini söylüyor.

Asıl korkunç olan şudur: Zavallı günahkar, bunu bilmeden, tüm borçları silinmesine rağmen cehenneme gitmek zorunda ! 2. Korintliler 5:19 bunu açıkca ifade ediyor.

Günah diye bir sorun yok. İsa, bunu çözdü. Tek sorun, günahkardır. Günahkarı İsa’ya getirin ; bu, sorunu çözecektir. Evet bu, insanlara öğretilenlerden biraz farklı, ancak Kutsal Kitap’ın söylediği bu !

Günahkar kendisine ait olanı bilmediği için, bunun ona hiçbir yararı olmayacaktır. Aynı şekilde, Hristiyanlar da kendilerine ait olanları bilmezlerse, bunların onlara hiçbir yararı olmayacaktır. Kendilerine ait olanın ne olduğunu bulmaları gerekir. Tanrı, öğretmenleri bu nedenle kiliseye koymuştur. Tanrı, bize sözünü bu nedenle vermiştir. Bize ait olanın ne olduğunu anlatmak için !

Bu doğal dünyada da bizim olan şeyler olabilir; ancak bunların bize ait olduğunu bilmiyorsak bize faydaları olmaz.

Söz, Mesih’ti; O, Hak’tı.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? kitap oku