#30480
Anonim
Pasif

Şeytan, Hristiyanların imanlının yetkisi hakkında bilgi sahibi olmalarını istemez. Bizi her istediğinde mağlup etmeyi sürdürmek ister. Bu nedenle, Hristiyanları yetki hakkındaki gerçeği öğrenmekten alıkoymak için her şeyi yapacaktır; bu konuda bizimle, diğer konularda savaştığından daha fazla savaşacaktır. O, gerçeği öğrendiğimizde, gücünün zirvesindeki günlerinin sona ereceğini bilir. Hakkımız olan yetkiyle ona egemen olacağız.

Efesliler1:3’te şöyle der: ” Bizi ( Tüm kiliseyi ) Mesih’te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih’in Babası tanrı’ya övgüler olsun. ” Kutsal Kitap’ın türkçe çevirisinde, ” tüm ruhsal kutsamalar ” ifadesi, ” her ruhsal kutsama ” olarak çevrilmiştir. Bu mümkün olan her ruhsal kutsama anlamına gelir. Mesih’te, tüm ruhsal kutsamalar bize aittir.Farkına varalım ya da varmayalım, yetki bize aittir. Ancak , bunu yalnızca bimek, yetmez.Sonuç getiren şey, uygulanmaya konulan bilgidir ! Yaşamları boyunca kendilerine ait olanı fark etmemek, Hrisityanlar için bir trajedidir.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? isasiyahbeyaz :kucak: