#28196
klaus
Anahtar yönetici

Türkiyeli arkadaşım,

Bakın yazınız yayınlanmış bile. Ancak Mesih inancının öğretişlerine ters düşen diğer din görüş ve öğretişlerine burada yer vermeyeceğimizi forum kurallarında belirttik. Nasıl ki bizim İsa ve İncille ilgili görüş ve düşüncelerimize islami forum siteleri veya bazı günlük gazete siteleri yer vermediği gibi, biz de bu hakkımızı zaman zaman kullanmaktayız. Elbette İsa, İncil ve Hristiyan inancı konularındaki sorularınızı bize sorabilirsiniz. Ne var ki bizim inancımızın temelini oluşturan gerçeklerle ilgili islami görüşteki yorum ve yazıları buraya dikte ettiremeyeceğinizi de bilmeniz gerekir.