#30918
Anonim
Pasif

BURÇ;7554 wrote:
Bununla birlikte bu insanlara kızamıyorum da.Çünkü yaptıkları şeyin altında bir art niyet aramıyorum.
BURÇ;7554 wrote:

Bu tarz davranışlar sergilendiği zaman suçlamarın %99 yada tamamı putperestlik üzerine olur.Bu noktada, bu insanları ben putperestlikle suçlayamam.Çok ağır bir şey olur.Çünkü putperestlik demek Rab’bide, Mesih’ide, Kutsal Kitab’ıda… tamamiyle yok saymaktır.

Her ne kadar, düz mantıkla düşünüldüğü zaman, ilk bakışta yaptıkları putperestlik olarak görülsede, olayın mantığında tamamiyle Rab’be bağlı olduklarını ve O’na inandıklarını da biliyorum.

Burç kardeşim,
Kutsal Kitap’ın neresinde gidin, resimlere, ikonalara el sürüp dokunun şifa bulursunuz, ya da bereket alırsınız diyor? Bizler yaşayan bir Rabbe iman etmiyor muyuz? Bize kim şifa verebilir, bizi kim bereketleyebilir? İsa Mesih mi? Yoksa ikonalar ve resimler mi? Eğer öyleyse, bu bal gibi putperestliktir. Bu insanlar, Rab’bi, Kutsal Kitap’ı ve İsa Mesih’i gerçekten tanımış ve bilmiş olsalardı, bu tür girişimlerde bulunmazlardı. Onların yapmış oldukları bu şeyler kesinlikle Kutsal Kitap’a uymuyor. İsa Mesih bu tür kişilere:

‘Yanımdan gidin ey fesat işleyenler, sizi tanımıyorum’ demiyecek mi?

Esenlikler
Andreas