#29716
Anonim
Pasif

Hrıstıyanlık barışcıl mıdır..?
Bunu sormamım nedeni Hrıstıyanlığı bilmiyenler.. genelde Matta bölüm 10:34.35 ayetini bize sorarlar..

Ben bu günkü, paylaşımımda..(Kutsal Kıtap’ımız her döneme hitap ettiğinden dolayı) biz İnanlıların yaşadıkları..ve yaşayabilecekleri zorluklardan bahsettim..

İSA MESİH.. İnancı insanlara, gerçek anlamda, barış ve esenlık getiricidir.Bununla birlikte Paylaşınında yazdığım gibi..Mesih İnancı..insanları birbirinden ayırabilir..Bu Tamamen Ruhsal bir ayrılıktır..Yoksa İMAN ettik diye hiç birimiz bedensel olarak ayrılık yaşamış değiliz.

Hatta çoğu Aile MESİHE İman ettikten sonraki..dönemlerde,bizlerdeki değişimlerden etkilenip Hristıyanlığa, daha da toleranslı bakmaya başlamışlardır.Örneğin Beni ayrmaya kalkan, Eşimin Annesi ile oturup İSA MESİH’le ilgili Filimleri seyredebiliyoruz..Üstelik seyrederkende ağlıyor..Şimdi bizim İnancımızı soranlara bizim savunmamızı o yapıyor..

Öncelikle şunu unutmamalıyız..!İnsanların tanık olduğu,ve MESİH adına yapıldığı söylenen bir çok şeyin MESİH’le ilgisi yoktur.Bunlardan İki kötü örnek ,”Haçlı seferleri ve Engizisyon” olarak bilinir.Bunların, İSA MESİH adına, yapıldığı iddia edilmiştirki, bu doğru değildir.

MESİH İnancı.. TANRI ile barışmaya yol açan,esenlik bildirisidir.MESİH’e İmanla aklanan.. kişi, MESİH sayesinde, TANRI ile barıştı.

Kutsal Kıtap’ı okuduğumuz zaman,MESİH İnanlılarının sevgi ve Barış içinde yaşamalarını.. öğütleyen.. bir çok Ayet olduğunu görürüz.

İSA MESİH:

“Ne mutlu barışı sağlayanlara.”
Matta5:9

“Sevginiz İki yüzlü olmasın”
RomalılaR 12:9

“Size zülmedenler iyilik dileyin.İyilik dileyin,lanet etmeyin.”
Romalılar12:14

“Kötülüğe kötülük ile karşılık vermeyin .Herkezin gözünde iyilik yapmaya dikkat edin.”
Romalılar 12:17

“Mümkünse,elinizden geldiğince herkezle barış içinde yaşayın.”
Rom 12:18

“Kimseden öç almayın;bunu TANRI”nın gazabına bırakın.”
Rom 12:19

“Düşmanın açıkmışsa doyur,Susamışsa su ver.”
Rom 12:2o

“Kötülüğe yenilme Kötülüğü iyilikle yen.”
Rom 12:21

MÜJDE’nın GETİRDİĞİ BARIŞ DÜZENİ BUDUR.

Ancak İnsanlar arasında.. Mujde’ye uyanlar ile ..Uymayanlar arasında tam bir ayrılık oluşur.Günahkar Kişi..TANRI’nın düşmanıdır.TANRI’nın isteği olan hiç bir Ayeti yerine getirmediğinden,TANRI İnancına da sahip değildir.(Haclı seferleri ve Engizisyon Gibi)

İSA MESİH diyorki:

“Benden yana olmayan bana karşıdır”
Matta 12 :3o

RAB İSA MESİH Kısaca Matta 10:34 ayetinde,açık açık belirtiyor.ve bize ayrılıklarda yaşayabileceğimizi dürüst bir biçimde belirtiyor.İnandığımız Kutsal Kıtap bu kadar net..ve gerçek..İSA MESİH’i takip etme..Sadece Kiliseye gidip Halleluya ..deyip İlahi söylemek değildir..İSA MESİH..YAŞAMIN ta KENDİSİDİR.

esenlikle..