Matta 10 İsa’ya Layık Olmak

 • Bu konu 5 izleyen ve 6 yanıt içeriyor.
7 yazı görüntüleniyor - 1 ile 7 arası (toplam 7)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26833
  klaus
  Anahtar yönetici

  Ben bu kısmı anlayamadım İsa’yı insanların aile düzenini bozuyormuş ya da birbirlerine düşürüyormuş gibi algıladım. Ayrıca bahsi geçen kılıç ne oluyor? Beni aydınlatırsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler.

  İsa’ya layık olmak

  (Mar.9:41; Luk.12:51-53; 14Luk.12:26-27)

  34«Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Ben barış değil, kılıç getirmeye geldim. 35Çünkü ben oğulla babasının, kızla annesinin, gelinle kaynanasının arasına ayrılık sokmaya geldim. 36`İnsanın düşmanları, kendi ev halkı olacaktır.’ 37Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven, bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven, bana layık değildir. 38Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen, bana layık değildir. 39Canını kurtaran, onu yitirecek. Benim uğruma canını yitiren ise onu kurtaracaktır.
  40«Sizi kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. 41Bir peygamberi, peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül alacak. Doğru bir adamı, doğru biri olduğu için kabul eden, doğru adama yaraşan bir ödül alacak. 42Bu sıradan kişilerden herhangi birine, öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile içiren, size doğrusunu söyleyeyim, ödülsüz kalmayacaktır.»

  #34819
  Anonim
  Pasif

  Sevgili ‘ziyaretçi’, herşeyden evvel bir hoşgeldiniz diyelim…

  Bu sorduğunuz, özellikle bir çok Müslüman’ın kafasına takılan bir soru… Cevabı basit aslında. Hz. İsa Mesih’in şiddet öğretisinde bulunmadığı zaten tüm hayat yaklaşımından besbelli. Şiddetle iş başarılabileceğine inanan biri olsaydı kendine inananlardan silahlı bir meclis kurar, onu bunu kırmaya başlar, dünyevi yollardan hakimiyet ele geçirmeye çalışırdı… Halbuki İnciller’deki anlatılarda tam tersi görülüyor.

  Hz. İsa Mesih’in İnciller’deki bu sözünü ettiğiniz cümlelerinde kendi müridleriyle dünya ve günah zihniyetine esir bulunanların arasında bıçakla yarılmışçasına kesinliği olan bir ayırım geleceğini kasteder. Hatta bu ayırım aile içlerinde bile vuku bulacaktır. İnsanların aileleri kendilerine düşman kesilecektir. Mesih’in öğretisi Tanrı’nın gerçeğini satha çıkaran bir öğretidir, günahın gafletine batmış dünya tarafından kabullenilmesine imkan yoktur. Ondandır ki kargaşa yaratacaktır. Bu öğretinin ise sahte bir sükünet sağlansın diye uzlaşıp susacağı da yoktur. Ondan işte ‘kılıç ve alev’, yani temelden sarsıntı getirecektir yeryüzüne.

  Dikkat edilirse, Mesih tam da bu değindiğiniz İncil bölümlerinde ‘çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir’ sözünü de ekliyor. Eğer şiddete teşvik ediyor olsaydı bunu zaten söylemezdi… hem de sözünün bu yerinde.

  Bu şiddet kullanımından uzak kalarak, uzlaşmayıp sarsıntı yaratmanın çok güzel bir örneği de ‘Yolaçan’ ünvanı ile anılan Hz. Yahya peygamberdir. Herodes’i en ağır bir şekilde kınar ama kendisine karşı suikast falan türünden hiç bir eyleme geçmez. Başı kesilerek idam edilir ama hayatının sonuna kadar caymaz, sözünde kalır. Ve, korkunç bir adaletsizliğe kurban gitmesine rağmen hiç bir şekilde şiddet kullanmaz ve şiddete teşvik etmez.

  Hristiyanlık’ta azizler hükümdarların suçlarını alenen yüzlerine vuracak kadar cesurdur ama şiddet kullanımına tamamen zıttırlar. Nitekim şiddet kullanımı adil bir amaca yönelik bile olsa isyankar nefsin yöntemlerine hapsolunmuşluğun kısır döngüsünü beslemekten başka bir şey beceremez. Şeytanın yöntemlerine kendi yöntemleriyle karşılık verilmez. Kendi yöntemleriyle karşılık verildiğinde muzaffer olan neticede o olur da ondan.

  Dilekler…

  #34820
  Anonim
  Pasif

  kısmı anlayamadım İsa’yı insanların aile düzenini bozuyormuş ya da birbirlerine düşürüyormuş gibi algıladım. Ayrıca bahsi geçen kılıç ne oluyor? Beni aydınlatırsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler.

  İsa’ya layık olmak

  (Mar.9:41; Luk.12:51-53; 14Luk.12:26-27)

  34«Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Ben barış değil, kılıç getirmeye geldim. 35Çünkü ben oğulla babasının, kızla annesinin, gelinle kaynanasının arasına ayrılık sokmaya geldim. 36`İnsanın düşmanları, kendi ev halkı olacaktır.’ 37Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven, bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven, bana layık değildir. 38Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen, bana layık değildir. 39Canını kurtaran, onu yitirecek. Benim uğruma canını yitiren ise onu kurtaracaktır.
  40«Sizi kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. 41Bir peygamberi, peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül alacak. Doğru bir adamı, doğru biri olduğu için kabul eden, doğru adama yaraşan bir ödül alacak. 42Bu sıradan kişilerden herhangi birine, öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile içiren, size doğrusunu söyleyeyim, ödülsüz kalmayacaktır.


  Sayın Ziyaretcı..
  Öncelikle Merhaba.. diyerek..Size daha iyi anlamanız için, bir ayet daha yazıyorum:

  Bu Ayet İSA MESİH Getsamanı bahçesindeyken,İSA’yı tutuklamaya,
  gelenlerin içindeki.. Baş Kahinin Kölesinini, kulağını kesen,Petrus’a.. İSA MESİH’in..söyledikleridir.

  “O zaman, İSA “ona kılıcını yerine koy”dedi.”Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek”
  Matta 26:52

  Bu Ayet ayrıca.. Markos 14 Bölüm.. 43 Ayetinde ve
  Luka 22’cı Bölüm.. 49.5O.51 Ayetinde,
  Yuhanna 18 Bölüm 10.11 Ayetinde de geçmektedir.

  Bu ayette İSA MESİH,Petrusu azarlıyor.
  İSA MESİH..Dünyasal savaşlarda, zorbalığa ve kılıç’a karşı olduğunu belirtiyor. İSA MESİH Kılıç’a ..karşı olduğunu belirtip..kulağı kopan kölenin kulağına dokunarak,Köleyi.. iyileştiriyor.

  Bizim İnancımızda da,İSA MESİH’ın.. biz Mesih İnanlılarına Ögüdü Şudur..

  “İnsanlar sizden, nefret etselerde O İnsanları sevin ve onlar için Dua edin.”

  Simdi,sizin.. sorduğunuz soruya.. dönelim.

  Matta 1o Bölüm 34 Ayetin açılımını istemişsiniz.
  Yukarda yazdığınız için tekrar yazmıyorum..

  Petrus’u Kılıç çektığı için azarlayan.. İSA MESİH..neden..? yeryüzüne Barışı değil Kılıçı getirmeye geldim dedi..?

  Burada anlatmak istediği,Biz Mesih İnanlılarıdır.Çünkü:
  Mesihe İman, eden tüm İnanlılar, Aileleri tarafından,çevreleri tarafından,İşlerlerindeki patronları tarafından.bazen de sevdikleri eşleri yada sevgilileri tarafından yani, kısaca toplum tarafından, dışlanırlar.
  Tüm ilişkileri bir bicak gibi bir kılıç gibi kesilir.

  Açıkçası..Mesihi kabul eden bir baba..Oğulu.Eşi.Kızı tarafından dışlanır..
  Mesih inanlısı, bir Anne.. tüm ailesini karşısına alır.Bir kayınvalide gelinine düşman olur Mesihe İman ettiği için..

  Bakın sayın Ziyaretci,kendimden örnek verebilirim..
  Ben Hristıyanlığı araştırırken, daha iman etmemişken,eşimden yardım istedim araştırırken ve eşim.. bana yardım ederken iman etti..
  Ve kızılça kıyamet koptu..Eşimin annesi.. bizi ayırmaya kalktı..beni Oğlunu kafir yapmakla suçladı..Ağzına gelen her hakareti saydı..Oğlunu ayrılık için zorladı.Hoca lara gitti..Büyülerle uğraştı.hep sebebi bendim.Oğlunu ayartımı söyledi.Sülalesine rezil olduklarını Kafir gelin istemediklerini söyleyip..tüm aile bana cephe aldı..halbuki daha ben İman etmemiştim..Eşim İSA’ benim yaşayan Diri TANRIM dedi.bunuda açıkladı..olan bana oldu..hakaretleri ben yedim..tabi daha sonra İSA MESİH’e iman ettim ama çok ta zor sancılı bir dönem geçirdim.
  Terbiyem.. Kayın valideme, hiç cevap vermemem.. ve sessiz kalmam,ona sayğı göstermem.. sonunda..gelip özür diledi.Hata yaptığını belirti.Kızım ben sizi anlayamadım.dedi.

  Şimdi Eşimin annesi ile yaşadıklarım kılıç gibi keskin ,can acıtan,beni yaralayan,içimi kanatan Ruhsal eziklik,bölünme değilde.. nedir..?

  Bakın.. İman eden her kardeşim.. bunu yaşar.İlişkileri Biçak gibi kesilir..Yanlızlığa Mahkum edilir..Cezalandırılır..Ama İSA MESİHE duyulan SEVGİ..İSA MESİH’e duyulan ÇOŞKU..İçi kavurup bitiren Özlem ve Aşkın önüne geçemez..RAB’binizin bizlere.. verdiği dayanma güçü ve SEVGİ’ si ile tüm bunları aşarız..

  Bizler İMAN ederken Bir çok şeye karşı İSA MESİH’e İNANC’ı..O’na iman etmeyi seçtik..birçok şeyden de vazgeçtik.Kurtarıcımızı anne.baba eşten,kardeşten daha çok sevdik.Düşmanlıklar yaşadık. Çekişmeler le, hakaretlere uğradık.İnsanlar tarafından, soğuk..buz gibi tavırlara muatap olduk..İlişkilerimiz..gözle görülmeyen KILIÇ’lar tarafından kesildi..

  İŞTE RAB’bimizin bahsettiği kılıç bu Sayın.Ziyaretci..

  Bakın:
  Bizim İnancımız SEVGİ’dir..
  Sevgide Kılıç barınmaz,zorbalık olmaz,düşmanlık yer almaz,
  İnsanları kıskanmayız,
  Kendi çıkarımızı, aramayız,
  Kimseye öfkelenmeyiz,
  Kin tutmayız,
  Her şeye SEVGİ ile katlanırız,

  “Ne mutlu yumuşak huylu olanlara !
  Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar.
  NE Mutlu, BARIŞI sağlayanlara!
  Çünkü onlara TANRI oğulları,
  denecek.”
  Matta 5:5.9

  “Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri,yalan yere,size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size.”
  Matta 5:11

  Esenlikle..

  #34821
  Anonim
  Pasif

  sayın misafir

  hoş gelmişsiniz,

  bahsettiğiniz kılıç aslında bir semboldür. Yani İsa’nın başlattığı bu yeni süreç insanlığın bir günahlı çağı kapatıp, günahsızlık sürecine girildiğinin açıklanmasıdır.

  Kılıç şu manadadır; eski yasa günahı öğretir hatta bir çok kere bu öğretenlerin kendileri bile günaha düşer. İşte buradaki kılıç bu topal gidişe bir nokta anlamındadır.

  Yahidi din bilginleri Ferisililerden olurdu, ticari hayat ise Sadukilerin elindeydi, ve Roma imparatorluğu ile el ele veren bu topluluklar aynı zamanda kendi halkları üzerinde hem inançsal, hem ekonomik hemde yaşamı yalan, yanlış beyanlarla yasaklayan bir baskı unsuru olmuşlardı.

  İşte İsa bunların hepsinin gerçek Tanrı’nın öğretilerinden çok uzak insan dayatmaları olduğunu anlatıyordu. Bundan sonra kendisine inanan, iman edenler ile diğer kesimler arasında bir zıtlık olacağını, bir ayrışma olacağını ve kendisine iman edenlerin zulümlere tabi tutulacağı gerçeğinin altını çiziyordu. Bir aile içerisinde başlayacak olan bu sürecin sonrasında toplumun bütün kesimleri ile tüm evreni saracağını iyi bildiği için bu gerçeği taa baştan vurgulamak istemişti.

  Saygılar

  #34822
  Anonim
  Pasif

  @Saba 17892 wrote:

  Bakın sayın Ziyaretci,kendimden örnek verebilirim..
  Ben Hristıyanlığı araştırırken, daha iman etmemişken,eşimden yardım istedim araştırırken ve eşim.. bana yardım ederken iman etti..
  Ve kızılça kıyamet koptu..Eşimin annesi.. bizi ayırmaya kalktı..beni Oğlunu kafir yapmakla suçladı..Ağzına gelen her hakareti saydı..Oğlunu ayrılık için zorladı.Hoca lara gitti..Büyülerle uğraştı.hep sebebi bendim.Oğlunu ayartımı söyledi.Sülalesine rezil olduklarını Kafir gelin istemediklerini söyleyip..tüm aile bana cephe aldı..halbuki daha ben İman etmemiştim..Eşim İSA’ benim yaşayan Diri TANRIM dedi.bunuda açıkladı..olan bana oldu..hakaretleri ben yedim..tabi daha sonra İSA MESİH’e iman ettim ama çok ta zor sancılı bir dönem geçirdim.
  Terbiyem.. Kayın valideme, hiç cevap vermemem.. ve sessiz kalmam,ona sayğı göstermem.. sonunda..gelip özür diledi.Hata yaptığını belirti.Kızım ben sizi anlayamadım.dedi.

  Sevgili Saba, canım kardeşim, güldüm bu dediklerini okuduğumda. O kadar güzel, şirin ve isabetli bir şekide anlatmışsın ki… Tanrı bereketini hayatından eksik etmesin.

  Hatırlarım Katolik rahip merhum Thomas Merton yazılarından birinde ‘Hristiyanlar’ın yalnız kalmaya bir niyetleri yoktur ama genelede hep yalnız kalırlar’ der… Çok hikmetliydi bu yazdığı merhumun. Milli olsun, dini veya politik olsun, her tür ‘taraftarlığa’ uymayan bir hayat duruşu vardır Hristiyan olanın. Adildir de ondan. Bir Hristiyan bir Müslüman’a haksızlıkta bulunuyorsa Müslüman’ı destekler. Kendi öz annesi bile bir başkasına haksızlıkta bulunuyorsa, annesine karşı çıkar. İşte bu her tür’kavmiyetçilik’ten hür olarak hareket edişi kendisini yalnızlığa iter. Tevekelli değilidir ki Efendimiz birbirine düşman olan İbrani ve Romalılar tarafından elbirliği ile mahküm edilir. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış ya.

  Ama… insan İllahi adaletin serbestisi uğruna her tür ‘sürüleşmişlik’ten kurtulmayıp da ‘özne’leşmeyince insan olamaz. Bu insanın ‘şahıs’laşması, ‘özne’leşmesinin fiatı ise toplum dışı edilmektir. Bu durum Hristiyanlığı dahi kendisiyle uzlaşılması gereken bir ‘norm’a çevirmiş toplumlarda bile geçerlidir. Halbuki gerçek anlamda Hristiyan olan için ‘aidiyet’ yalnızca Tanrı’yadır, herhangi bir toplum kesimine değildir.

  Tarihi gelenek olarak Hristiyan olmayan toplumlarda Hristiyan olanların aileleri ve yakınlarına doğurdukları ‘sorun’ bu dışlanma korkusudur aslında. Hristiyanlığın öğretisine karşıtlık değildir (Hristiyalığın ne olduğunu bilmezler bile ekseriya). Toplum dışına itilmek insanda çok derin bir korku doğurur. Bunun sebebi ise günah yasasına tabi insanın rızkının insanlarla iyi ilişkilerine bağlı olduğu gafletine batmış olduğundandır. Rızkının topyekün olarak Tanrı’dan olduğuna uyanmış kişi korkmaz. Ama o kişi Hristiyandır zaten. Hristiyanlığın bir tanımı da budur nitekim: insanın maddi olsun manevi olsun, her tür rızkının sadece Tanrı’dan olduğunu bilmek.

  Saba, kaynananın büyülere bile başvurmuş olduğunu okuduğumda güldüm özellikle… İnsan toplumdaki kabullenilmişliğini kaybetmemek için nelere başvuruyor… :-))) Yüce Yaradan’ımızın onu da Hz. İsa Mesih’in kim olduğuna uyandırması dileği ile…

  Esenlikler…

  #29716
  Anonim
  Pasif

  Hrıstıyanlık barışcıl mıdır..?
  Bunu sormamım nedeni Hrıstıyanlığı bilmiyenler.. genelde Matta bölüm 10:34.35 ayetini bize sorarlar..

  Ben bu günkü, paylaşımımda..(Kutsal Kıtap’ımız her döneme hitap ettiğinden dolayı) biz İnanlıların yaşadıkları..ve yaşayabilecekleri zorluklardan bahsettim..

  İSA MESİH.. İnancı insanlara, gerçek anlamda, barış ve esenlık getiricidir.Bununla birlikte Paylaşınında yazdığım gibi..Mesih İnancı..insanları birbirinden ayırabilir..Bu Tamamen Ruhsal bir ayrılıktır..Yoksa İMAN ettik diye hiç birimiz bedensel olarak ayrılık yaşamış değiliz.

  Hatta çoğu Aile MESİHE İman ettikten sonraki..dönemlerde,bizlerdeki değişimlerden etkilenip Hristıyanlığa, daha da toleranslı bakmaya başlamışlardır.Örneğin Beni ayrmaya kalkan, Eşimin Annesi ile oturup İSA MESİH’le ilgili Filimleri seyredebiliyoruz..Üstelik seyrederkende ağlıyor..Şimdi bizim İnancımızı soranlara bizim savunmamızı o yapıyor..

  Öncelikle şunu unutmamalıyız..!İnsanların tanık olduğu,ve MESİH adına yapıldığı söylenen bir çok şeyin MESİH’le ilgisi yoktur.Bunlardan İki kötü örnek ,”Haçlı seferleri ve Engizisyon” olarak bilinir.Bunların, İSA MESİH adına, yapıldığı iddia edilmiştirki, bu doğru değildir.

  MESİH İnancı.. TANRI ile barışmaya yol açan,esenlik bildirisidir.MESİH’e İmanla aklanan.. kişi, MESİH sayesinde, TANRI ile barıştı.

  Kutsal Kıtap’ı okuduğumuz zaman,MESİH İnanlılarının sevgi ve Barış içinde yaşamalarını.. öğütleyen.. bir çok Ayet olduğunu görürüz.

  İSA MESİH:

  “Ne mutlu barışı sağlayanlara.”
  Matta5:9

  “Sevginiz İki yüzlü olmasın”
  RomalılaR 12:9

  “Size zülmedenler iyilik dileyin.İyilik dileyin,lanet etmeyin.”
  Romalılar12:14

  “Kötülüğe kötülük ile karşılık vermeyin .Herkezin gözünde iyilik yapmaya dikkat edin.”
  Romalılar 12:17

  “Mümkünse,elinizden geldiğince herkezle barış içinde yaşayın.”
  Rom 12:18

  “Kimseden öç almayın;bunu TANRI”nın gazabına bırakın.”
  Rom 12:19

  “Düşmanın açıkmışsa doyur,Susamışsa su ver.”
  Rom 12:2o

  “Kötülüğe yenilme Kötülüğü iyilikle yen.”
  Rom 12:21

  MÜJDE’nın GETİRDİĞİ BARIŞ DÜZENİ BUDUR.

  Ancak İnsanlar arasında.. Mujde’ye uyanlar ile ..Uymayanlar arasında tam bir ayrılık oluşur.Günahkar Kişi..TANRI’nın düşmanıdır.TANRI’nın isteği olan hiç bir Ayeti yerine getirmediğinden,TANRI İnancına da sahip değildir.(Haclı seferleri ve Engizisyon Gibi)

  İSA MESİH diyorki:

  “Benden yana olmayan bana karşıdır”
  Matta 12 :3o

  RAB İSA MESİH Kısaca Matta 10:34 ayetinde,açık açık belirtiyor.ve bize ayrılıklarda yaşayabileceğimizi dürüst bir biçimde belirtiyor.İnandığımız Kutsal Kıtap bu kadar net..ve gerçek..İSA MESİH’i takip etme..Sadece Kiliseye gidip Halleluya ..deyip İlahi söylemek değildir..İSA MESİH..YAŞAMIN ta KENDİSİDİR.

  esenlikle..

  #34823
  Anonim
  Pasif

  ziyaretci 1’den alıntı.

  Matta 10 İsa’ya Layık Olmak
  Ben bu kısmı anlayamadım İsa’yı insanların aile düzenini bozuyormuş ya da birbirlerine düşürüyormuş gibi algıladım. Ayrıca bahsi geçen kılıç ne oluyor? Beni aydınlatırsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler.
  İsa’ya layık olmak
  (Mar.9:41; Luk.12:51-53; 14Luk.12:26-27)
  34«Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Ben barış değil, kılıç getirmeye geldim. 35Çünkü ben oğulla babasının, kızla annesinin, gelinle kaynanasının arasına ayrılık sokmaya geldim. 36`İnsanın düşmanları, kendi ev halkı olacaktır.’ 37Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven, bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven, bana layık değildir. 38Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen, bana layık değildir. 39Canını kurtaran, onu yitirecek. Benim uğruma canını yitiren ise onu kurtaracaktır.
  40«Sizi kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. 41Bir peygamberi, peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül alacak. Doğru bir adamı, doğru biri olduğu için kabul eden, doğru adama yaraşan bir ödül alacak. 42Bu sıradan kişilerden herhangi birine, öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile içiren, size doğrusunu söyleyeyim, ödülsüz kalmayacaktır.»
  ____________________________________________________

  Ziyaretci 1 arkadaş merhaba esenlik olsun.Gerçekten çok güzel bir konuya değinmişsiniz.Biz Hristiyanların,Kutsal kitabımızda geçen

  ” Yeryüzüne barış getirdiğimi sanmayın !
  Barış değil,kılıç getirmeye geldim.”
  Matta.10:34
  Ayet’i ilk okunduğunda İsa Mesih’in ayetteki mesajı yanlış algılanmakta
  ve yanlış yorumlanmaktadır.
  İsa Mesih inancı ve İncil:savaş,şiddet,tehdit,kin,nefret,kısas
  işgal,haraç alma, öğretisi üzerine degil, tamamen “Sevgi,hoşgörü ve merhamet” esaslarına dayalı Tanrı kelamıdır.Her dinin kendi kutsal kitabı da,O dinin ana kavramı ve insanlığa olan mesajıdır.
  Tabi ki bizler İsa Mesih’in mesajı “sevgi” dir dedikçe,önümüze sürekli
  temcit plavı gibi iyide, ABD ortadoğuda neler yapıyor işte efendim Almanlar 2’nci dünya şavaşında neler yaptı,haçlı ordusu şunları,şunları yapmadımı, gibi İsa Mesih ve İncil ile hiç bir ortak noktası olmayan
  nedenler ileri sürülmektedir.
  Bu nedenle dünyadakilerin(insanlar,ülkeler)ne dedikleri,ne yaptıkları degil !
  İnançların Kutsal kitaplarının ne yazdığıdır.
  Bu nedenle sizin İncil’de geçen kılıçla ilgili ayeti daha iyi
  kavrayabilmeniz için “şiddet” konusunda Kuran ve incil ayetlerinden size bazı bölümlerle,örnekler vereceğim,temenim sizi bu konuda bir nebzede aydınlatabilmektir.

  Kuran’dan bazı ayetler:

  2:178………Ey inananlar,öldürmede kısas size farz kılındı.
  (Binaenaleyn,katilinde öldürülmesi gerekir.)
  2:216………Gerçi hoşunuza gitmez ama,size savaş yazıldı(farz kilindı)
  4:74-76…Dünya hayatını ahiret hayatı karşısında satanlar,Allah yoluna
  savaşsınlar.Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya
  galip gelirse,biz ona yakında büyük bir mükefaat vereceğiz.
  4:91-104..Eğer onlar sizden uzak durmazlar,sizinle barış içinde
  yaşamak istemezler,ellerini (savaştan)çekmezlerse
  onları yakalayın ve nerede bulursanız öldürün! İşte
  öylelerine karşı Allah size açık bir yetki vermiştir..o
  topluluğu takip etmekte gevşeklik göstermeyin.
  8:6-8-12…vurun (onların) boyunların(ın) üstüne,vurun,onların
  her parmağına!
  8:39……….Fitne kalmayıncaya din tamamen Allah’ın oluncaya
  kadar onlarla savaşın.
  9:3-13……haram ayları çıkınca ( Allah’a) ortak koşanları narede
  bulursanız öldürün;onları yakalayıp hapsedin ve her
  gözetleme otur(up) onları bekleyin.Eğer tövbe edip
  namaz kılarlar zekatı verirlerse yollarını serbest edin
  9:29…….. Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret
  gününe inanmayan.Allah’ın ve Resul’ünün haram
  kıldığını haram saymayan ve hak dinini edinmeyen
  kimselerle,küçülüp boyun eğerek elleriyle cizye
  verene kadar savaşın.
  9:111-123.Allah yolunda savaşırlar,öldürürler ve öldürülürler
  Bu Allah’ın üzerine bir borçtur.gerek Tevrat’ta gerek
  İncil’de,gerek Kuran’da (Allah yolunda çarpışanlara
  cennet vereceğini vadetmiştir.)
  48:16……..O geride kalan bedevilere de ki:”siz yakında çok güçlü
  bir kavme karşı savaşmağa davet edileceksiniz.onlara
  (ya) dövüşürsünüz,yahut (onlar) müslüman olurlar.
  61:10……..Ey Peygamber kafirlerle ve iki yüzlülerle savaş onlara
  karşı sert davran.Onların varacağı yer cehennemdir.
  ne kötü gidilecek yerdir o.
  Enfal.8:65…..”Ey peygamber müminleri savaş için coştur.
  Bakara……….”savaş-hosunuza gitmediği halde size farz kılındı.

  İncil’den Bazı Ayetler:

  Matta.5: “Göze göz,dişe diş” denildiğini duydunuz.Amaben size
  diyorum ki,kötüye karşı direnmeyin,sağ yanağınıza bir
  tokat atana,obürünüde çevirin.
  Luka.9: Tüm insanlar sizin için iyi söyledikleri zaman vay halinize,
  Çünkü onların atalarıda sahte peygambere böyle
  davrandılar.Ne varki beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum:
  düşmanlarınızı sevin,sizden nefret edenlere iyilik yapın,size
  ihanet edenler için iyilik dileyin.size hakaret edenler için dua
  edin.Bir yanağınıza tokat atana obürünü çevirin.
  Luka.9: Ama samiriyeliler kudüs’e gitmekte olan İsa’yı kabul
  etmediler.Öğrencilerden Yakup ile Yuhanna bunu görünce;
  Rab,bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş
  yağdırmamızı istermisin? dediler.Ama isa dönüp onları
  azarladı.
  Yuh.18: İsa “benim krallığım bu dünyadan değildir” diye karşılık verdi
  “krallığım bu dünyadan olsa, yandaşlarım,yahudilere teslim
  edilmemem için savaşırlardı” oysa benim krallığım buradan
  değildir.
  Rom.12: Kötülükten tiksinin,iyilige bağlanın,size zulmedenler için iyilik
  dileyin,lanet etmeyin.Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya
  dikkat edin.Mümkünse,elinizden geldiği kadar barış içinde
  yaşayın.Sevgili kardeşler kendi öcünüzü kendiniz almayın,
  Bunu Tanrı’nın gazabına bırakın.Çünkü şöyle yazılmıştır:
  Rab diyor ki:öç benimdir,kötülüğün cezasını ben vereceğim
  Ama “düşmanın acıkmışsa onu doyur,susamışsa su ver
  böylece onu utanca boğarsın.Kötülüge yenilme,kötülüğü
  iyilikle yen.
  2.Korint: Bedende yaşıyorsak da,bedene dayanarak savaşmıyoruz.
  çünkü savaşımızın silahları dünyasal silahlar değil,kaleleri
  yıkan Tanrı’sal güce sahip silahlardır.Safsataları ve Tanrı
  bilgisine gururla karşı duran her imgeyi yıkıyoruz,her
  düşünceyi,Mesih’e uysun diye tutsak ediyoruz.
  Efes.6: Çünkü savaşımız insanlara karşı degil.kötülügün göksel
  yerlerdeki ruhsal ordularına,yönetimlere,
  hükümranlıklara,bu dünyanın karanlık güçlerine karşıdır.

  Ziyaretci 1 arkadaş vermiş olduğum ayetlerdende anlaşılaçağı gibi,
  İsa Mesih’in İncil’inin hiç bir satırında, şiddet yoktur, kötülüğü iyilik ile yenme emiri,öğretisi vardır.

  ” Tanrı sevgidir Tanrı’da kalan sevgide kalır.”

  Rab İsa Mesih’in yüreğini açması ve aydınlatması dilegi ile esen kal.

7 yazı görüntüleniyor - 1 ile 7 arası (toplam 7)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.