Re: Kaç Süryani Hergün Namaz Kılıyor?

#28230
Anonim
Pasif

‘Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar’(Matta 6:7).[/quote]

Merhaba Rüzgar kardeşim,
Söylediğin bu sözlere cevap verme gereği hissediyorum.

  1. Gregoryan/Gregoryen tabiri kesinlikle ve kesinlikle yanlıştır,hatalıdır ve kullanılmamalıdır.Dünyanın hiçbir yerinde, Türkiye dışında, Ermeni Hıristiyanlara Gregoryan diyen birini bulamazsınız.Çünkü öyle bir kilise yok.Ermeni Kilisesi, 301 yılında, Aziz Aydınlatıcı Krikor tarafından kurulmuştur ve adı ”Ermeni Apostolik/Resuli Ortodoks Kilisesi”dir.Kadim Ortodoks ailesine mensup bu kiliseye Ruslar ve Fransızlar, Ermenileri aşağılamak amacıyla Gregoryan demiştir.Patrik Hazretleri’nin sıklıkla karşı çıktığı bir sözdür,bunun için Ermeni Kilisesi demek yeterlidir,Gregoryan yanlış…
  2. Süryaniler,Ermeniler,Kıptiler,vs. geleneklerine çok önem verir.Süryanilerin yere kapanarak dua etmesi Kutsal Kitap’ta gördüğümüz bir şey olup (Matta 2:11, Matta 9:18, Matta 15:25, Luka 5:12, 1. Korintliler 14:25, Vahiy 7:11, Yaratılış 17:3, Yaratılış 24:52, Mısır’dan Çıkış 34:8, Çölde Sayım 16:22,…..), bu ibadetin adı namaz değildir.Bu onların bir adetidir ve saygı duymak zorundayız.
  3. Ermeni Kilisesi’nde aynı duaların tekrarlandığı doğrudur.Ancak bunun yanında başka dualar da edilmektedir.Ama Kilise’nin belli duaları vardır.Verdiğin ayette ”boş sözler tekrarlayıp durmaktan” bahsediyor.Ermeni Kilisesi’nde boş sözler tekrarlanmadığı için o ayet bu durum için geçerli değildir.
  4. Duaların kalıplaşmış,ezberlenmiş olması bir sorun teşkil etmez.Ayin belli bir yolda ilerler.Herkes kendi dileğinin gerçekleşmesi için istediği gibi dua edebilir ama Kilise’nin kaideleri bellidir.
  5. Ayrıca dua ezberlemek ve bir duayı tekrarlamak doğru değil ise Rab İsa Mesih’in söylediklerine karşı çıkmış oluruz.Çünkü O bize dua etmesini öğretmiştir.Eğer Matta 6:9‘a bakarsak İsa Siz şöyle dua edin:…” diyerek Göklerdeki Babamız” duasını söylemiştir.Yani bize bu şekilde dua edebileceğimizi göstermiş ve bize bu duayı öğretmiştir.

Rabbin esenliği sizinle olsun.