Kaç Süryani Hergün Namaz Kılıyor?

 • Bu konu 2 izleyen ve 2 yanıt içeriyor.
3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24339
  Anonim
  Pasif

  Hristiyanlıkta Namaz Kılmak Yoktur

  Namaz, günün belli saatlerinde (sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı) gerçekleştirilmesi emredilen, bazı ayetler okunarak ve belirli hareketler yapılarak gerçekleştirilen bir ibadet şeklidir.

  Hristiyanlıkta namaz kılmak yoktur, ama dua vardır. Dua aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşır, sevinçlerimizi, dertlerimizi, sıkıntılarımızı ve kaygılarımızı O’nunla paylaşırız. İsa Mesih’in, vaftiz olduktan sonra namaza başlamasiyla ilgili bir ayete Kutsal Kitap’ın hiçbir yerinde kesinlikle rastlanmamaktadır. Ama İsa’nın sık sık sessiz bir yere çekilerek dua ettiğini, Kutsal Kitap’ta sıkça görüyoruz.

  ‘Bu sözleri söyledikten yaklaşık sekiz gün sonra İsa, yanına Petrus, Yuhanna ve Yakup`u alarak dua etmek üzere dağa çıktı’(Luka 9:28).

  ‘O günlerde İsa, dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Tanrı`ya dua ederek geçirdi’(Luka 16:12).

  Süryani ortodokslar ve Ermeni gregoryanlar namaz kılarlar mı?

  Kudüs’e doğru dönerek secde ederler, ki bu uygulama Kutsal Kitap’ta vardır. Bildikleri ezberlenmiş duaları tekrarlarlar ve genel ihtiyaçlar için dilekte bulunurlar.

  Protestanların dışında, Ortodoks ve katolikler, Tanrı’yla kişisel bir ilişki kurmak yerine ne yazık ki ezberlenmiş, kalıplaşmış duaları bir kaç kez tekrarlayarak, İsa Mesih’in, Matta 6:7’de söylemiş olduğu bu uyarıyı gözardı etmektedirler.

  ‘Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar’(Matta 6:7).

  İsa Mesih, bizlere Matta 6:5-15’te nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretirken, namaz kılmaktan hiç sözetmedi. Şekilcilikle, ezberlenmiş dualarla, belli yönlere dönerek ya da belli hareketleri yaparak Tanrı’ya yaklaşamayız, O’nu hoşnut edemeyiz. Tanrı her zaman, her yerde ve her yöndedir. O, bizlerin ruhta ve gerçekte tapınmamızı ister.

  Tanrı ruhtur, O`na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar’(Yuhanna 4:24).

  Sevgilerimle

  #28230
  Anonim
  Pasif

  ‘Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar’(Matta 6:7).[/quote]

  Merhaba Rüzgar kardeşim,
  Söylediğin bu sözlere cevap verme gereği hissediyorum.

  1. Gregoryan/Gregoryen tabiri kesinlikle ve kesinlikle yanlıştır,hatalıdır ve kullanılmamalıdır.Dünyanın hiçbir yerinde, Türkiye dışında, Ermeni Hıristiyanlara Gregoryan diyen birini bulamazsınız.Çünkü öyle bir kilise yok.Ermeni Kilisesi, 301 yılında, Aziz Aydınlatıcı Krikor tarafından kurulmuştur ve adı ”Ermeni Apostolik/Resuli Ortodoks Kilisesi”dir.Kadim Ortodoks ailesine mensup bu kiliseye Ruslar ve Fransızlar, Ermenileri aşağılamak amacıyla Gregoryan demiştir.Patrik Hazretleri’nin sıklıkla karşı çıktığı bir sözdür,bunun için Ermeni Kilisesi demek yeterlidir,Gregoryan yanlış…
  2. Süryaniler,Ermeniler,Kıptiler,vs. geleneklerine çok önem verir.Süryanilerin yere kapanarak dua etmesi Kutsal Kitap’ta gördüğümüz bir şey olup (Matta 2:11, Matta 9:18, Matta 15:25, Luka 5:12, 1. Korintliler 14:25, Vahiy 7:11, Yaratılış 17:3, Yaratılış 24:52, Mısır’dan Çıkış 34:8, Çölde Sayım 16:22,…..), bu ibadetin adı namaz değildir.Bu onların bir adetidir ve saygı duymak zorundayız.
  3. Ermeni Kilisesi’nde aynı duaların tekrarlandığı doğrudur.Ancak bunun yanında başka dualar da edilmektedir.Ama Kilise’nin belli duaları vardır.Verdiğin ayette ”boş sözler tekrarlayıp durmaktan” bahsediyor.Ermeni Kilisesi’nde boş sözler tekrarlanmadığı için o ayet bu durum için geçerli değildir.
  4. Duaların kalıplaşmış,ezberlenmiş olması bir sorun teşkil etmez.Ayin belli bir yolda ilerler.Herkes kendi dileğinin gerçekleşmesi için istediği gibi dua edebilir ama Kilise’nin kaideleri bellidir.
  5. Ayrıca dua ezberlemek ve bir duayı tekrarlamak doğru değil ise Rab İsa Mesih’in söylediklerine karşı çıkmış oluruz.Çünkü O bize dua etmesini öğretmiştir.Eğer Matta 6:9‘a bakarsak İsa Siz şöyle dua edin:…” diyerek Göklerdeki Babamız” duasını söylemiştir.Yani bize bu şekilde dua edebileceğimizi göstermiş ve bize bu duayı öğretmiştir.

  Rabbin esenliği sizinle olsun.

  #28232
  Anonim
  Pasif

  Sevgili Kirkor,

  Gregoryan tabirinin kesinlikle yanlış olduğunu ve bunun bir hata olduğunu söylüyorsun. Ermeni kilisesine mensup olan Ermeniler, Ermeni Gregoryan mezhebine ait olduklarını kabul etmekte ve kendilerini bu şekilde tanımlamaktadırlar. Ermeni kilisesinin 301 yılında Aziz aydınlatıcı Kirkor tarafından kurulduğunu sen kendin de söylüyorsun. Ayrıca, bunu ortodoks kilisesine bağlı olan Ruslar’ın ve Fransızlar’ın Ermeniler’i aşağılamak için söylediklerine de katılmıyorum. Örneğin Almanca’da Yuhanna’nın adı ‘Johannes’, İngilizce’de ise ‘John’, başka dillerde de daha değişik olarak kullanılır . Ama isim aynıdır, sadece herkes bu ismi kendi diline göre uyarlamıştır.

  Sadece ‘Ermeni kilisesi’ tanımlamasını yaptığımız zaman, ‘Katolik, Protestan ve Ortodoks’ kiliselerinin tümünü içeren genel bir kiliseden söz etmiş oluruz. Halbuki ben namaz konusunda katolik, ortodoks ve protestanlar arasındaki farklı uygulamalardan sözediyorum.

  Süryaniler’in ya da diğer kiliselerin yere kapanarak secde kılmalarının Kutsal Kitap’ta bulunduğunu kabul ediyorum ve buna da saygı duyuyorum. Fakat bunu yaparken gerçekten tüm yüreğimizle Tanrı’ya tapınmak, O’nun önünde kendimizi alçaltmak için yapmalıyız, ama adet yerini bulsun diye değil. Adet yerini bulsun diye yaptığımız takdirde bu uygulama şekilcilikten öteye gitmez. Ayrıca ezberlenmiş aynı duaları tekrarlamamızı ben değil, İsa Mesih’in kendisi buyuruyor.

  ‘Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar’ (Matta 6:7).

  İsa, insanların belirli kalıplara sokmuş olduğu duaları, yani belirlenmiş aynı sözleri bir kaç kez tekrarlamanın, boş tekrarlar olduğunu söylüyor. Yaşayan diri Rabbimizle’ neden dua aracılığıyla konuşmak yerine, papağan gibi boş tekrarlar yapalım?

  İsa Mesih’in Matta 6:9’da bizlere öğrettiği dua sadece bir örnektir. Bu ayetleri teker teker okuyarak ve üzerinde düşünerek okumak gerekir. Önümüzdeki günlerde Matta 6.bölümdeki Rabbin öğrettiği dua hakkında da yorumlarımızı yapabiliriz.

  Sevgilerimle

3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.