ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Evlilik, Boşanma Hristiyanlıkta Çok Eşlilik Var Mıdır? Re: Hristiyanlıkta Çok Eşlilik Var Mıdır?

#30952
Anonim
Pasif

Arkadaşım ben sana evlilik konusunu yeni ahitten olduğu gibi aktarayım; 1. Korintliler 7. bölümde evlilik konusu açıkça anlatılmıştır;

Evlilik Konusu (1.Korintliler:7)
1 Şimdi bana yazdığınız konulara gelelim: “Erkeğin kadına dokunmaması iyidir” diyorsunuz.

2 Ama fuhuştan ötürü her erkek karısıyla, her kadın da kocasıyla yaşasın.

(dikkat ettiyseniz her erkek karılarıyla yaşasın demiyor kadın ve erkek için eşit konuşuyor diyor ki;her kadın kocasıyla her erkek de karısıyla yaşasın)

3 Erkek karısına, kadın da kocasına hakkını versin.

4 Kadının bedeni kendisine değil, kocasına aittir. Bunun gibi, erkeğin bedeni de kendisine değil, karısına aittir.

(yine dikkat ettiyseniz erkeğin bedeni karısına aittir diyor karılarına değil)

5 Geçici bir süre için anlaşıp kendinizi duaya vermekten başka bir nedenle birbirinizi mahrum etmeyin. Sonra yine birleşin ki, kendinizi denetleyemediğiniz için Şeytan sizi ayartmasın.

6 Bunu bir buyruk olarak değil, bir uzlaşma yolu olarak söylüyorum.

7 Herkesin benim gibi olmasını dilerdim. Ama herkesin Tanrı`dan aldığı ruhsal bir armağanı vardır; kiminin şöyle, kiminin böyle.

8 Yine de evli olmayanlarla dul kadınlara şunu söyleyeyim: Benim gibi kalsalar kendileri için iyi olur.

9 Ama kendilerini denetleyemiyorlarsa, evlensinler. Çünkü için için yanmaktansa evlenmek daha iyidir.

10 Evlilereyse şunu buyuruyorum, daha doğrusu Rab buyuruyor: Kadın kocasından ayrılmasın.

11 Ayrılırsa evlenmesin, ya da kocasıyla barışsın. Erkek de karısını boşamasın.

12 Geri kalanlara Rab değil, ben söylüyorum: Eğer bir kardeşin karısı iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razıysa, onu boşamasın.

13 Bir kadının kocası iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razıysa, kadın onu boşamasın.

14 Çünkü iman etmemiş koca karısı aracılığıyla, iman etmemiş kadın da imanlı kocası aracılığıyla kutsanır. Yoksa çocuklarınız murdar olurdu. Ama şimdi kutsaldırlar.

15 İman etmeyen ayrılırsa ayrılsın. Kardeş ya da kızkardeş böyle durumlarda özgürdür. Tanrı sizi barış içinde yaşamaya çağırdı.

16 Ey kadın, kocanı kurtarıp kurtaramayacağını nereden biliyorsun? Ey erkek, karını kurtarıp kurtaramayacağını nereden biliyorsun?

Aldığınız Çağrıya Göre Yaşayın

Bu ayetlerde apaçık şekilde tek bir kadın ve tek bir adamdan bahsediliyor zaten ikisi tek bir beden olacak ayetini de o şekilde yorumlamanız çok ilginç.Orada vurgulanan artık 2 kişi olmadıklarıdır artık karı ve koca 2 si tek bir kişidir diyor yani bunu birlikteliklerinin değerini ve Rab’bin bu konudaki isteğini belirtmek için söylüyor. Ne yani şimdi adam her bir karısıyla tek bir beden mi olacak o zaman adamı çoğaltmamız gerekmiyor mu?? :) bu ayetlerden bu sonuca ulaşmak gerçekten mantıksız olur bence..