#30301
Anonim
Pasif

RAB’bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size Peygamber İlyas’ı göndereceğim.(Malaki 4/5)

O günlerde Kudüs’ten Antakya’ya bazı peygamberler geldi. Bunlardan Agabus adlı biri ortaya çıkıp bütün dünyada şiddetli bir kıtlık olacağını Ruh’un aracılığıyla bildirdi. (Elç.11/27-28)

Kendileri peygamber olan Yahuda ile Silas, birçok konuşmalar yaparak kardeşleri yüreklendirip ruhça pekiştirdiler.(Elç.15/32)

Oraya varışımızdan birkaç gün sonra Yahudiye’den Agabus adlı bir peygamber geldi. Bu adam bize yaklaşıp Pavlus’un kuşağını aldı, bununla kendi ellerini ayaklarını bağlayarak dedi ki, «Kutsal Ruh şöyle diyor: `Yahudiler, bu kuşağın sahibini Kudüs’te böyle bağlayıp diğer uluslara teslim edecekler.’»
Bu sözleri duyunca hem bizler hem de oralılar Kudüs’e gitmemesi için Pavlus’a yalvardık. (Elç.21/10-12)

Tanrı, inanlılar topluluğunda başta elçileri, ikinci olarak peygamberleri, üçüncü olarak öğretmenleri, ardından mucize yapanları, hastaları iyileştirme gücü olanları, başkalarına yardım edenleri, yönetme yeteneği olanları ve çeşitli dillerde konuşanları atadı. (1.Kor. 12/28)

Bu ve bunlara ek diğer ayetler gereğince, hz.Muhammed’e kadar onlarca gerçek peygamber gelmiş demektir. İlyas ve ”O peygamber” ise hala bekleniyor kutsal kitap gereğince. (Gerçi hz. İsa İlyas’ın gelmiş bulunduğunu belirtiyor ama nasıllığı tam net açıklanmamış)