Re: Eşcinsellere Kilise Terapisi

#29388
Anonim
Pasif

isamesihyasiyor

Katolik kilisesinin eşcinselleri yola getirmek için başlattığı terapiler iyi güzel, belki de yararlı da olabilir. Ama bu terapiler insanı günahından arıtamaz. Bunun için ruhsal terapiler gereklidir, Kutsal Kitap’ın eşcinselliğe bakışıyla ilgili… Tanrı’nın bu konudaki yol göstermesiyle ilgili.

Eşcinsellik Rabbin nefret ettiği ve tiksindiği günahlardan birisidir ve insanı Tanrı’dan uzaklaştırır. Eşcinsel bir kişinin öncelikle Kutsal Kitap’ın rehberliğinde, onu tövbeye ve kurtuluşa götüren bir ruhsal bir terapiye gereksinimi vardır. Hiç kimse, insani çabalarla kötü alışkanlıklarından, günahlarından arınamaz ve bunda da başarılı olamaz. Bu durumda Rab’be dua ile yaklaşmalı, günahından tövbe etmelidir. Rab merhametlidir, ancak O’nun yardımıyla günaha karşı zafer kazanır, özgürlüğe kavuşabiliriz.

Sevgiler
Suna