#30449
Anonim
Pasif

Hıristiyan inancı:
Hıristiyanlar Bu uzun sürgün Mesih İsa’nın dünyaya gelişi ile bitmeye başladı. Davud’un oğlu İsa kral oldu. Yeni Antlaşma bize bunu söylüyor. İsa “Ben kralım” diyor. Onun çarmıhta başına taç takmışlardı ve çarmıhın üzerine “Yahudilerin kralı” yazan bir işaret asmışlardı. Dalga geçmek için konulan bu işaret doğruyu söylüyordu. Hem de Latince, Grekçe ve İbranice’de yazılıydı. Bu diller o günlerde bütün dünya dillerini temsil ediyordu ve bununla İsa’nın bütün dünyanın kralı olduğu gösterilmişti. Aynı zamanda tapınak yeniden inşa edilmeliydi. İsa yeryüzünde yürürken “Tapınak benim” dedi. Tabi ki burada ruhsal bir krallık ve ruhsal bir tapınaktan bahsediliyor. İsa en son baş kahindi ve onun ölümü son kurban sunuşuydu. Dıştan bakınca Hıristiyan inancı tuhaf görünüyor olabilir. Ama biz Hıristiyanlar gerçekten yeniden yapılanmanın bu yolla olduğuna inanıyoruz.
Yeni Antlaşma sadece bunları öğretmiyor. İsa Göklerin Egemenliğini yeryüzünde bulunduğu süre içinde bina etmeye başladı. İsa için savaştıklarını söyleyerek Hıristiyanlar bu konuda çok büyük bir hata yaptılar ve hala yapmaya devam edenler de var. Bu gerçekten büyük bir hata. Çünkü İsa’nın krallığı bu dünyanın anladığı gibi bir krallık değil, ruhsal bir krallık ve bu krallık merhametle ve lütufla devam ediyor. Bu süre içinde göklerde olan İsa kendi halkı için krallığını tamamlamaya devam ediyor. Ama ne yazık ki bazen bunun içine de politika karışıyor. Bu da ruhsal Hıristiyan krallığını kötü anlamda etkiliyor. Bunun en eski örneği Haçlı Seferi’dir. Aslında milletler gerçek Hıristiyanlığın söylediği gibi davranmıyorlar.
Aynı zamanda Yeni Antlaşma Mesih’in yeniden geleceğini ve döndüğünde de her şeyi yeni yapacağını söylüyor. Kutsal Kitap sonsuz yaşamın, esenliğin ve barışın olduğu yeni yer ve yeni gökten bahsediyor. Yeni Antlaşma Tanrı halkının dönüşü hakkında bu tarz bir bakış açısına sahip. Peygamberler Asurlular ve Babilliler döneminde yargı geldiğinde aynı yapılanmadan bahsettiler. Başarısız oldukları dönem içerisinde de aynı şeyi söylemeye devam ettiler. Bu süreç uzatılsa bile mutlaka birgün gerçek büyük bir yapılanma olacak. Bu süreç İsa’nın ilk gelişinde başladı demiştik. İsa’nın ilk gelişi sonun başlangıcıydı. Şimdi ruhsal anlamda devam ediyor. İsa’nın ikinci gelişinde de tam doluluğuna erişecek.
Peygamberliklerin kendi günlerine ne dediğini çok iyi anlayıp sonra da bu peygamberliklerin Hıristiyanlığa ne dediğini anlamamız gerekiyor. Çünkü biz şu anda ruhsal anlamda Tanrısal Krallığın başlayıp devam ettiği dönemi yaşıyoruz ve tam doluluğu ile geleceği günü bekliyoruz. Hiçbir zaman insan orduları ile gelecek fiziksel bir krallıktan bahsetmiyoruz. Bu krallık müjdenin gücü ile gelen Mesih’in kendi dönüşü ile tamamlanacak ve herşeyi yeni yapacak bir krallıktır. Pozitif peygamberliklerin tam olarak gerçekleştiği dönem Mesih İsa’nın Tanrı’nın krallığını dünyaya getirdiği dönemidir. İlk gelişinde başladı, kilisesi ile birlikte bugün buna devam ediyor ve gelecekte tam doluluğuna ulaşacak.