#28228
Anonim
Pasif

violetviolet
Sayın Mucizehal, isamesihyasiyor

Herkes, herkesi kendi yoluna çekmek isteyebilir. Ama sonsuzluk konusu çok önemli ve ciddi bir konudur, şakaya gelmez. Tanrı, insanların kurtuluşları için bir kaç yol koymadı insanların önüne. Tanrı’ya giden sadece tek bir yol vardır. O yol İsa Mesih’tir. İsa Mesih:

‘Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Ben aracı olmadıkça Baba’ya, (Tanrı’ya) kimse gelemez’ demiştir (Yuhanna 14:6).

Herkesin yapması gereken tek bir şey vardır: GERÇEĞİ ARAŞTIRMAK! Körü körüne içinde bulunduğu dine inanmak olmaz. Çünkü öldükten sonra geriye dönüş yoktur, gerçeği araştırmak ve doğruyu bulmak için fırsat kaçmış olacaktır. ‘Son pişmanlık fayda etmez’ diye bir atasözümüz vardır. Eğer tüm yüreğinizle Tanrı’yı ararsanız, Tanrı kendisini size gösterecektir. Bu Tanrı’nın biz insanlara vermiş olduğu bir sözdür. Siz de gerçeği tüm yüreğinizle arayın, bulacaksınız.

İsa Mesih diğer peygamberlerden ve din önderlerinden farklıdır. O’nun doğumu eşsizdir, yaşamı eşsizdir, ölümü ve dirilişi eşsizdir! İsa Mesih ölümü yenen, altedendir. Diğer din önderleri ve peygamberler gibi ölmedi, YAŞIYOR! Bizim yaşayan diri bir Rabbimiz var. Ancak yaşayan bir Rab yaşam verebilir, kurtarabilir.

Sevgiler
Suna