Re: Devlet ve Politika

#28915
Anonim
Pasif

1. ESKİ ANTLAŞMA’NIN ÖĞRETİSİ

Eski Antlaşma’nın başından itibaren Tanrı düzenini gözlemlemek mümkündür. Daha yaratılış aşamasının ardından insanın yaratılması ile insana yönetme yetki ve sorumluluğu verilmiştir. Daha sonra gelişen toplum düzeyi Musa’nın Tanrı’dan aldığı emirlerle daha da sistematik anlamda yasalarla karşılaşmışlardır. Bu yasalar Tanrı’nın ölçütlerini yaşamın her alanında , sosoyal, sivil ve dini düzenlemelerle belirginleştirmeye başlamıştır.Örneğin: Adam öldürme, çalma, zina gibi konular ilerdeki emirlerle daha da belirgenleşmiştir. Tanrı insanlarının çok daha düzenli, gereksinimlerine uygun ortamlarda yaşamalarını istemektedir.

On iki oymaktan oluşan İsrail bir müddet bu oymakların liderlerince yönetilmiş daha sonra da bu dönemi hakimlerin idaresi izlemiştir. Hakimler’den sonra ise Saul’ün seçilmesi ile krallık sistemi gündeme gelmiştir.

Aslında Musa peygambere gelen yasalarla İsrail teokratik bir yönetim sistemi altına oturtulmaktadır. İster önderler, ister hakimler, isterse krallar olsun Tanrı yasalarına uyan ve bu yasaları uygulayan kişilerse halkın bunlara itaati Tanrı’ya itaat gibi algılanmıştır. Aynı şey liderler için de geçerli görülmüştür. Teokratik sistemde aslında devletin, yönetimin başı Tanrı ve O’nun yasalarıdır.İdareciler Tanrı’nın adeta dünya üzerindeki temsilcileri olarak görev yapmaktadırlar.

Tanrı halkı Tanrı ile antlaşma yasalarını bozdukları andan itibaren kendi bağımsızlıklarını kaybetmişler ve yabancı yönetimler altına girmişlerdir. Bu noktadan sonra da Tanrı’nın bu insanları teokratik bir sistem altında yaşatmak istediğine dair hiçbir işarete rastlamak mümkün değildir. Artık önemli olan Tanrı’nın halkı olarak yaşamalarıdır. Hangi yönetim, hangi ülke, hangi devlet biçimi altında olurlarsa olsunlar Tanrı’nın standartlarında yaşamaları gerekmektedir. Putperest krallar farkında olmadan Tanrı’nın İsrail üzerindeki amaçlarına hizmet ettiler. Zaman zaman kendi halkından kendisine itaat etmeyenlerin cezalandırılması konusunda bu putperest krallar kullanılmışlardır. Bazı zamanlarda bir bereket aracı olarak yine bu gibi yöneticiler kullanılmışlardır. ( ” Ahlak ” )

Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.:elsalla: