ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Politika Devlet ve Politika Re: Devlet ve Politika

#28851
Anonim
Pasif

İlk imanlıların müjdeyi duyururken hükümet yetkililerinden, özellikle o zaman sivil yaşamda üst derecede yetkiye sahip dini önderlerden gelen muhalefetle karşılaşmaları kaçınılmazdı. İmanlılar bunun için hazırlıklıydılar. Bu duruma ağır başlılık ve asaletle tepki gösterdiler.

Genel politikaları yöneticilerine, – Tanrı tarafından atanmış ve halk yararına hizmet için Tanrı’nın hizmetçileri olan yöneticilerine – saygı duymak ve itaat etmekti. Be nedenle Pavlus bilmeden başkahini azarlayıp hesap vermeye çağrıldığında, Mısır’dan Çıkış 22:28’den alıntı yaparak hemen özür diledi: ” Halkının hiçbir önderini kötüleme ” ( Elç. 23:5 )

Ne var ki, insan yapısı yasalar Tanrı’nın buyruklarına dolaşıp takılınca, imanlıların tutumu, hükümete itaatsizlik ve bu itaaatsizliğin getirdiği sonuçlara katlanmak oldu. Örneğin, Petrus’la Yuhanna’ya müjdeyi vaaz etmeleri yasaklandığında şu karşılığı verdiler : Tanrı’nın önünde, Tanrı’nın sözü yerine sizinkini dinlemek doğru mudur, siz kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz.” ( 4:19,20 ). Petrus’la elçiler, Mesih’in adını öğretmeye devam ettikleri için mahkemeye çıkarıldıklarında, Petrus, “İnsanlardan çok, Tanrı’nın sözünü dinlemek gerek ” dedi ( Elç. 5:29 ).

Hükümeti düşürme çabalarına katıldıklarına ya da katılacaklarına ilişkin hiçbir ima yoktur. Baskı ve zulme rağmen sadece yöneticilerin iyiliğini dinlediler ( Elç. 26:29 ).

Ancak, hükümete hoş görünmek için de hiçbir sahtekarlığa boyun eğmeyeceklerini belirtmemize gerek yok. Örneğin vali Feliks, Pavlus’tan rüşvet almayı boş yere bekledi (24:26 ).

Vatandaşlık haklarını kullanmalarının aldıkları iman çağrısına aykırı olmadığını düşündüler.

Buna rağmen kendileri bu dünyanın politikasına karışmadılar. Neden ? Hiçbir açıklama verilmiyor. Tek bir amaçları vardı: Mesih’in müjdesini insanlara duyurmak. Kendilerini bu göreve ilgilerini bölmeksizin verdiler. Müjdenin insanın sorunlarına yanıt olduğuna inanmış olmalılar. Bu inanç onlarda o kadar güçlüydü ki, politika gibi ikincil yaklaşımlarla doyum sağlayamazlardı. ( William MacDonald )

Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.:elsalla: