Re: Danıştay: Din Dersi Zorunlu Olamaz

#28394
Anonim
Pasif

Danıştay: Ders hukuka uygun değil

Danıştay 8. Dairesi, gerekçeli kararında şöyle demişti: “İlk ve ortaöğretimde verilen öğretimin adının din kültürü ve ahlak bilgisi olmasına rağmen, içerik olarak din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi kabul edilemeyeceği açık olduğundan ve din eğitiminin de ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlı olması karşısında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin bu içeriği ile zorunlu tutulmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” (TK/GG)

http://www.bianet.org/bianet/kategori/bian…egismek-zorunda