Danıştay: Din Dersi Zorunlu Olamaz

 • Bu konu 3 izleyen ve 5 yanıt içeriyor.
6 yazı görüntüleniyor - 1 ile 6 arası (toplam 6)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24577
  Anonim
  Pasif

  RADİKAL – ANKARA – Danıştay 8. Dairesi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin mevcut içeriğiyle zorunlu tutulmasını hukuka aykırı buldu.

  İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, çocukları ilköğretimde okuyan Ali Kenanoğlu ve Hatice Köse'nin farklı zamanlarda yaptığı “Alevi inancına mensup bir aileyiz. Çocuğum zorunlu din dersi eğitiminden muaf tutulsun” yönündeki başvurusunu reddetmesi üzerine hukuk savaşı başlamıştı. Alevi baba Ali Kenanoğlu açtığı davanın 5. İdare Mahkemesi'nce kabulü üzerine İstanbul Valiliği, “Alevilik bir nüanstan ibarettir” görüşüyle kararı temyiz etmişti. Alevi veli Hatice Köse de, 7. sınıf öğrenisi çocuğunun muaf tutulmasını istemiş, reddedilince 6. İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı. Dava reddedilmiş, konu yine Danıştay'a gitmişti. Danıştay 8. Dairesi, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu. 8. Daire, her iki davaya da ortak hazırladığı gerekçeli kararında, özetle şöyle dedi:

  Yansız ve tanıtıcı: Dinler hakkında yansız ve tanıtıcı bilgiler vermek ve ahlaki değerleri benimsetmek amacıyla din kültürü ve ahlak öğretimi zorunlu dersler arasına alınmıştır. Din eğitimi yerine 'din kültürü' dersinden söz edilmesi de bu amacı açıkça ortaya koymaktadır.

  AİHM kararı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararında özetle, “Eğitim sisteminde, din dersleriyle ilgili tarafsızlık ve çoğulculuk koşullarının yerine getirilmemesi ve ebeveynlerin inançlarına saygı gösterilmesini sağlayacak uygun bir yöntem sunulmaması nedenleriyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edildiği” belirtilmiştir.

  Saygı gösterilmeli: Devletin, müfredatta yer alan bilgilerin nesnel ve çoğulcu bir şekilde aktarılmasına dikkat etmesi ve ebeveynlerin dini ve felsefi kanaatlerine saygı göstermesi gerekmektedir.

  'Anayasa'ya aykırı olamaz'

  Tarafsızlık: Bu öğretimin Anayasa'nın öngördüğü amaca uygun müfredatla verilmesi gerektiği, içeriğinin nesnel ve çoğulcu olması, kişinin dininin bir ayrım ve eşitsizlik unsuru olarak kullanılmaması ve devletin dinler karşısında tarafsız kalarak, bütün dinsel inançları eşdeğer görmesi gerekmektedir. Müfredatın belirli bir din anlayışını esas alması halinde, bunun din kültürü ve ahlak bilgisi dersi olarak kabul edilemeyeceği ve din eğitimi halini alacağı açıktır.

  Nesnel değil: AİHM'nin öğretime ilişkin yaptığı ve hüküm kurmaya yeterli görülen tespitleri uyarınca, ülkemizde çoğulculuk anlayışı içerisinde, nesnel ve rasyonel bir şekilde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi verilmediği sonucuna ulaşılmıştır.

  Din kültürü değil: İlk ve ortaöğretimde verilen öğretimin adının din kültürü ve ahlak bilgisi olmasına rağmen, içerik olarak din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi kabul edilemeyeceği açık olduğundan ve din eğitiminin de ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlı olması karşısında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin bu içeriği ile zorunlu tutulmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

  http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=249211

  #28394
  Anonim
  Pasif

  Danıştay: Ders hukuka uygun değil

  Danıştay 8. Dairesi, gerekçeli kararında şöyle demişti: “İlk ve ortaöğretimde verilen öğretimin adının din kültürü ve ahlak bilgisi olmasına rağmen, içerik olarak din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi kabul edilemeyeceği açık olduğundan ve din eğitiminin de ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlı olması karşısında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin bu içeriği ile zorunlu tutulmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” (TK/GG)

  http://www.bianet.org/bianet/kategori/bian…egismek-zorunda

  #28410
  Anonim
  Pasif

  DİYANET'E SORAN OLMADI
  Bardakoğlu Danıştay'ın kararını, “Bu son karar da AİHM'nin aldığı kararın adeta Türkiye'ye uyarlaması ve onun gölgesi gibi duruyor. Onun içindir ki AİHM'nin kararındaki yanlışlıkları daha ciddi boyutta devam ettiriyor” diye eleştirdi. Kararda derslerde İslam dininin veriliş şeklinin eleştirilmesine de tepki gösteren Bardakoğlu, “Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, 23 ilahiyat fakültesinden görüş alındığını zannetmiyorum” dedi. Bardakoğlu, zorunlu olarak devam etmesinden yana olduğu din kültürü dersinin müfredatında değişiklikler yapılabileceğini söyledi. Bardakoğlu, “Uygulamada 3-5 münferit yanlış var diye din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olmasına karşı çıkmak 3-5 hasta yanlış tedavi edildi diye bir hastaneyi kapatmaya benzer. Din kültürü dersinin uygulamasında yanlışlıklar varsa bunlar düzeltilir” dedi.

  http://www.sabah.com.tr/haber,B38C3198EDAF…3B34569804.html

  #28426
  Anonim
  Pasif

  AİHM ne demişti?

  AİHM, Alevi olduğunu söyleyerek çocuğunun zorunlu din derslerinden muaf tutulmasını isteyen Hasan Zengin ve kızı Eylem'in davasında Türkiye'yi mahkum etmişti. Mahkeme, derste İslam'a diğer inançlardan daha fazla yer verildiğini, uygulamada çocuklara yalnızca genel bilgi verilmediğini, ibadet şekilleri, kültürel ritüeller, hac gibi konuların işlendiğini, çocukların Kuran'dan sureler ezberlemelerinin beklendiğini saptamıştı.

  Ayrıca gayrimüslim .öğrencilerin muaf tutulabilmesinin ayrımcılığın kanıtı olduğunu belirtmiş, bu muafiyet için inançlarını açıklamak zorunda bırakılmalarının da hak ihlali olduğuna işaret etmişti.” (TK)

  http://www.bianet.org/bianet/kategori/bian…ersi-hak-ihlali

  #31402
  Anonim
  Pasif

  Alevilerin içinde bulundukları duruma üzülüyorum.Yahu zorla insana kendi dinini (inanış tarzını) dikte edemezsinki! Yeryüzündeki bütün insanların Tanrıyı ve imanı algılama biçimleri farklıdır,bunu böyle kabul ederse o zaman herkes daha mutlu olur.

  #31412
  Anonim
  Pasif

  Her din dersi bana bir işkence gibi geliyor…

  Çünkü susmak zorundayım… Konuşsam da beni anlayacak kimse yok ki…! :(

  Daha ilk derste konuya bile başlamadan, kitabı bile açmadan neymiş ‘Hristiyanlar çocuklar üç Tanrıya inanıyorlar, biz onların peygamberini kabul ediyoruz ama onlar bizi kabul etmiyorlar, yok İSA tanrıymış, Tanrının oğluymuş, günahı işleyip işleyip günah çıkartıyolar ohh ne güzel ‘ daha sayamayadığım birçok şey…

  Ne kadar üzücü değil mi?

  Laik bir ülkede yaşıyorsak eğer zorunluluk adı altında birşey olamaz. Din kültürü ve ahlak bilgisi diyoruz ama sadece İslam kültürü görüyoruz.

  ”Alevilere bile biran önce doğru yolu bulsunlar onları da sevıyoruz biz yoksa..!”diye hitap eden öğretmenler oldukça biraz zor düzeliriz.

6 yazı görüntüleniyor - 1 ile 6 arası (toplam 6)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.