Re: Çocuk Vaftizi

#27943
Anonim
Pasif

Değerli Kardeşim,

Sanırım “Bebek Vaftizi” ile ilgili yazdığım mesajların tümünü okumadan yanıt yazmışsınız!
Demişsiniz ki: “Kutsal Kitap’ta bebek vaftiziyle ilgili tek bir ayet gösterebilir misiniz?”
Sizin bu cümleminize karşı başka bir inançtaki kişi Kutsal Kitapta Mesih’in “Ben Tanrıyım” diye bir söylemde bulunmadığını söylerse ve bana bu konuda yazılmış tek bir ayet gösterebilir misiniz diye sorarsa ne yanıt vereceksiniz?

Bizler Mesih’in Tanrı oluşu ile ilgili gerçeği Kutsal Ruh’un aracılığı ile iman edebiliyoruz. Eğer sadece Kutsal Kitaptaki ayetlerle göre iman edinilebiliyorsa bu kitabı her okuyan iman edebilirdi. Yani birçok konuda olduğu gibi vaftiz konusunda da ruhsal düşünüşe gereksinmemiz var. Sadece ayetler ikna edici değildir. Kutsal Ruh olmadan 1. Korintlilerde belirtildiği gibi Tanrı’nın gerçeklerini anlaşılamaz. “Ayet gösterebilir misiniz” sözü bu anlamda belirleyici değildir. Tanrı Sözü, her konuda açık bir dille anlatımda bulunmaz. Çünkü Kutsal Kitap bir yorum kitabıdır.

Kardeşim, sizin vaftiz konusunda ki bu görüşünüze zaten katılmam mümkün değil. Demişsiniz ki: “Vaftiz, bir kimsenin İsa Mesih’e iman ettikten, O’nu Rab ve Kurtarıcısı olarak yaşamına aldıktan sonra yapması gereken bir şeydir. Kutsal Kitap’a göre Hristiyanlıkta vaftiz, imanlının İsa Mesih’e iman ettiğine dair yaptığı tanıklıktır, bir itaat adımıdır, kurtuluş için Mesih’e iman edildiğine dair yapılan bir iman ikrarıdır. Vaftiz olmakla İsa Mesih’e iman ettiğimizi, O’na bağlandığımızı açık bir şekilde ilan etmiş oluyoruz. “

Bu anlatım sadece vaftizin simgesel anlatımını belirtiyor. Anlatımınızda merkezde Tanrı değil, kişi var. Vaftiz olan kişi Tanrı’ya vaftiz töreniyle birşeyler göstermeye çalışıyor gibi…Oysa vaftiz Tanrı’nın kişiye sağlayışıdır. Hani vaftizin ruhsal boyutu? Sanırım Ruhsal boyutunu da düşünürsek o zaman bebek vaftizini “Kutsal Kitap dışı öğretiler”i olarak görmeyiz.

Eğer bebek vaftizi Kutsal Kitap dışı bir öğretiyse, yani insan öğretişiyse; sizin açınızdan benim bu sitede bulunmamda bir sakınca var. Kimseye tökez taşı olmak istemem. Bu nedenle kullandığım kelimeleri özenle seçmeye gayret ettiğimi düşünüyorum. Forumlarda bulunan tüm açıklamalarımla birlikte “Bebek Vaftizi” konusundaki açıklamalarımı da silmenizi istemem işinizi kolaylaştıracaktır.
Bu Forumdaki hizmetim şu andan itibaren bitmiştir. Rab hepinizin hizmetini bereketli kılsın!

Rab, kurtaran lütfun için sana şükürler olsun!