Re: Çocuk Vaftizi

#27941
Anonim
Pasif

Çok değerli kardeşim Ankaralı,

Kutsal Kitap’ta bebek vaftiziyle ilgili tek bir ayet gösterebilir misiniz? Vaftiz, bir kimsenin İsa Mesih’e iman ettikten, O’nu Rab ve Kurtarıcısı olarak yaşamına aldıktan sonra yapması gereken bir şeydir. Kutsal Kitap’a göre Hristiyanlıkta vaftiz, imanlının İsa Mesih’e iman ettiğine dair yaptığı tanıklıktır, bir itaat adımıdır, kurtuluş için Mesih’e iman edildiğine dair yapılan bir iman ikrarıdır. Vaftiz olmakla İsa Mesih’e iman ettiğimizi, O’na bağlandığımızı açık bir şekilde ilan etmiş oluyoruz.

Benim Kutsal Kitap anlayışıma göre bir bebeğin vaftiz olması mümkün değildir. Bir bebek yağla meshedilerek dua ile Rab’bin ellerine verilerek bereketlenebilir. Bunu bizler de çocuklarımıza yaptık. Kutsal Kitap bizim tek referans kaynağımızdır, onun dışındaki uygulamalarımız insan öğretişi olur. Kutsal Kitap’ta olmayan uygulamaları öğretirsek, yanlış yapar ve Kutsal Kitap öğretilerinin dışına çıkmış oluruz.

Burada, Hristiyantürk forum sayfasındaki amacımız bellidir. Kurtuluş Müjdesi’ni duyurmak. Ama Kutsal Kitap öğretilerinin dışına çıkmamaya büyük özen göstermeliyiz! Kimseyi yargılamıyoruz, ama kimse kırılmasın diye de doğru olan şeyden ödün vermek de istemiyoruz.

Rab’bin esenliğinde kalın.

Sevgiler
Suna