#28713
Anonim
Pasif

Tanrı gerçekten halkını sıradan işlerle onların hayatları için bir fırsat olsun diyemi görevlendirir ? İki ortak fakat hatalı fikirler bu kavramı çoğu inanlının kabul etmesini zorlaştırmaktadır. Bir fikir kişi içinde Tanrı tarafından kullanılacaksa kişi etkili bir çağrıya ihtiyaç duyar. İkinci fikir dünya kirlilikle dolu olduğundan, dünyadan mümkün olduğunca kaçınılması gerektiği fikridir.

Bir süreden beri inanlı olan bizlerin çoğuna ” çağrı” sözcüğü tanıdık gelir… Pavlus’a elçi denirdi ( Rom. 1:1, Ko. 1:1 )

Bazı misyonerlerin kişisel olarak yaşadıkları Damaskus ( Şam ) tecrübelerini anlatırken duymuşuzdur. Tanrı onları yabancı ülkelerde görevli istemiştir. Vaizler çoğunlukla göreve çağrılışları sırasındaki koşulları anlatır. Ayrıca nadiren de tipik bir inanlının , şu andaki işine Tanrı tarafından nasıl çağrıldığını duyarız. Böylece biz kolaylıkla sanırız ki kişi müjde işi için çağrılır fakat sıradan işler için çağrılmaz.

Bazılarına göre müjde işine çağrılmamanın sebebi olarak, çağrılmamış adam ya da kadının Tanrı’yı dinlememesi gösterilir. Ancak bu fikir kutsal yazının ışığında incelenmelidir.

Daniel Tanrı tarafından ” takdir edilen ” ( Daniel 9:23, 10:11, 19 ) ve Tanrı’nın , insanları için onun vasıtasıyla gelecekteki planını açıkladığı adamdı. Ancak İncil’de Tanrı’nın Daniel’i çağırdığına dair elçi Pavlus’un insanları toplaması ile karşılaştırılabilecek bir kayıt yoktur. Köredici bir ışık Daniel’i yere düşürmemiş. Cennetten gök gürültüsüyle bir ses Daniel’e ” Babil’e ilerle ” dememiştir. Daniel ve arkadaşları Babil’e göç etmemiştir. Çünkü yabancı topraklardaki ruhsal ihtiyacı görmüşlerdir. ( Larry PEABODY )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.