#29072
Anonim
Pasif

Bundan dolayı Tanrı bu dünyanın Babil sistemine baktığında karanlık görüyor, ahlaki ve ruhsak karanlık. Kutsal Kitap ” karanlığın hükümranlığından ” bahsederek tüm mücadelemizin ” dünyadaki karanlık güçlerine ” karşı olduğunu söylüyor. Dünyada yaşayanların ” karanlığı sevdiğini ” okuyoruz.Karanlığı sevmek tamamen Tanrı’nın varlığına aykırıdır çünkü biliyoruz ki ” Tanrı ışıktır, O’nda hiç karanlık yoktur” ( 1. Yu. 1:5 ).Şeytan insanı günaha düşürerek Yaratanın ışığının gelmesini başarıyla engellemiştir öyle ki insan karanlıkta kör bir adam gibi el yordamıyla yürüsün. O zaman asıl sorun şudur: Günahtan dolayı gelen bu karartmadan sonra Tanrı ışığıyla dünyayı tekrar nasıl aydınlatabilirdi ?

Bunun çözümü vardı. Oldukça pahalı bir çözüm olmasına rağmen Tanrı insanı sevdiğinden bu bedeli ödedi. Oğlu İsa Mesih İle dünyaya ışık gönderdi. İsa dünyaya geldiğinde Yeşeya’nın peygamberliğinin yerine getirdi: ” Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek ” ( Yeşeya 9:2 ).

İsa kendisiyle ilgili şunları söyledi: ” Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı Ben’im ” ( Yu. 9:5 ).

Ama günahın ölüm dağıtan gücünü kaldırmak için kendi ölümünün bedelini ödedikten sonra İsa dirildi ve Babasıyla birleşmek üzere göğe yükseldi. O’nun ayrılması dünyayı tekrar karanlığa mı boğdu ? Dünyanın Işığı dünyadan ayrılınca ne oldu ? Tahmin edebileceğimiz gibi Tanrı, İsa’nın göğe yükselmesinden sonra bile dünyadaki ışığını devam ettirmeyi tasarlamaktaydı. İşte yine o inanılmaz sözlerinden birinden İsa kendisini izleyenlere şöyle dedi: ” Dünyanın ışığı sizsiniz ” ( Mat. 5:14 ).Müthiş gerçek şudur: ” Mesih nasılsa, biz de bu dünyada öyleyiz” ( 1. Yu. 4:17 ).Mesih’in öz bedeninin üyeleri olarak, O neyse biz de oyuz. ( L. P. )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:kucak: