#28917
Anonim
Pasif

Peki, gün be gün Tanrı’nın adamını kendi sıradan işine götüren nedir ? Para ? Şöhret ? Bu dünyaya cennet kurmak için yapılan bir girişim mi ? İsa buna net bir cevap vermiştir: Siz önce O’nun egemenliğinin ve O’ndaki doğruluğun ardından gidin, o zaman size tüm bunlar verilecektir ” ( Mat. 6:33 ) İşimizde , hayatımızın her alanında olduğu gibi, kendi lütfumuzla değil, Kralın lütfunda hizmet etmeliyiz.

Kralımızın bu gezegende bir sorunu vardır. Cennette amaçları gerçekleşmektedir fakat dünyada nadiren herçekleşir. Tanrı dünya üzerinde yaşadıkları ve çalıştıkları sürece onları yönetebilecek, doğru bir amaç için kadın ve erkekleri toplamayı amaçlamaktadır. Onları bulduğunda, Kral kendi tasarısına göre stratejik yerlere yerleştirir.

Babil ve tüm temsil ettikleri, Tanrı’nın görüşünde iğrençtir ( Vahiy 17:45 ). O tüm bu kirliliğin içine seçilmiş insanları yollamıştır. İnsan mantığına inanılmaz gibi görünür. Ama Tanrı insanları sıradan işlerle görevlendirerek onlara yaşamları için ilk fırsatı sunmuş olur. Pavlus’un ticarete atılmasının ilk sebebi, “Yardımlarınızı hak etmediğimiz için değil size izleyebileceğiniz bir örnek bırakmak için böyle yaptık ” ( 2. Se. 3:9 ) ayetinde açıklamıştır.

Her birimiz Tanrı’nın bizi kişisel olarak çağrışını idrak etmekte, Kutsal Ruh’a güvenmeliyiz.Eğer Tanrı seni tamamen müjdecilik işinde istiyorsa, O’na boyun eğ. Eğer seni sıradan bir işe çağırıyorsa yürekten boyun eğ O’na. Müjdecilik işine girişmek, bir kişinin Mesih’e adanmışlık seviyesini belirlemez. Tanrı bazılarını müjdecilik işi için seçmiştir, diğerlerini ise, bayağı işler sırasında verimli olmaları için seçmiştir.

Gündelik sıradan işlerin Tanrı’nın Krallığında hiçbir değeri olmadığını düşünüp sıkılanlar için Daniel’in hayatı teşvik edicidir. Daniel’in devletteki işi , bazı koşulların tasarlanmasıyla meydana gelmiştir ve o Tanrı’ya olan hizmetini artırmak için daha ruhsal bir işe geçmemiştir.

Daniel Pavlus’un Korint’e mektubunu hiç okumamıştır, ancak onun davranışı şu emirle tutarlılık gösteriyordu :

Yalnız , herkes Rab’bin kendisi için belirlemiş olduğu duruma uygun olarak, Tanrı’dan aldığı çağrıya göre yaşasın. ( 1. Ko. 7:17 )

Daniel’in görevi Babil’di ve o da orada kaldı. ( L. P. )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle kalsın.:elsalla: