#28622
Anonim
Pasif

Kilisemiz 1996 yılı Nisan ayında resmi makamlara bildirimde bulunarak Bursa’da yaşayanlara hizmet etmek için açıldı.

Pazar günleri ibadet amacıyla, Fransız Kültür Evi’nde, toplanılmaktadır. Cemaatimiz Kitap Ehli Hıristiyanlardan oluşmaktadır. Kutsal Kitabı (Tevrat, Zebur ve İncil’i) Tanrı’nın işlerini açıklayan, Tanrı’yla insan arasındaki ilişkileri doruluğa getirmekte tek kaynak olarak kabul etmekteyiz.

bursakilisesi.jpg

Fransız Kilisesi Kültür Evi

kilise.jpg

Fransız Kilisesi Kültür Evi 1881 yılında ibadete açılmıştır. Kilisenin içinde bulunduğu komplekste dispanser, işlik, yetimhane ve hastane bulunduğundan söz edilir.

1922-1927 yılları arasında yapılan yenileme sırasında, Rahip Prosper Lamerand’ın badana yaparken düşüp öldüğü bilinmektedir.

Zaman zaman kesintiye uğrayan ibadet, en son Tofaş Fiat’ta çalışmak üzere İtalya’dan gelen ailelerce 1970’li yıllarda ibadet için kullanmıştır.

Daha sonraki yıllarda boş kalan kilise binası ağır hasar görmüştür. 1996 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Erdem SAKER tarafından başlatılan restorasyon girişimleri 2004 yılında sonuçlandırılmıştır.

Binanın bugünkü şekline kavuşmasında restorasyon sorumlusu, Y.Mimar Sn. Hasan Sözüneri’nin büyük emeği geçmiştir.

Restorasyon çalışmalarında kilise binasının özgünlüğü korunmuştur. İbadet salonunda, pencere başlangıç seviyesini belirten kuşak üzerinde, iç içe geçmiş “A, R, T” harfleri bulunmaktadır. Bu harfler “Adveniat Regnum Tuum” yani “İsa Mesih egemenliğin gelsin” anlamındadır. Harflerin etrafında Latince latince.gif ve Rumca rumca.gif yazısı okunmaktadır. Bu yazılar “Birlik olsun” anlamına gelmektedir.