Re: ” Bu, size şehadet için olacaktır “

#33907
Anonim
Pasif

Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in İNCİL’de yazılı bu sözü, “Bu, size şehadet için olacaktır” sözüne vurgu yaparak önemine dikkatimi ve ilgimi çekiyor! Kardeşlerim ve kızkardeşlerimle paylaşmak istediğim bu söz, İNCİL’de şöyle yazılıdır:

“Fakat benim kabul ettiğim şehadet insandan değil, ancak kurtulasınız diye bunları yazıyorum.”(Yuhanna 5:34).

İnsanların şehadetleri, insanları kurtaramıyor! Cinlerin şehadeti ise, insanları Allah’tan uzak tutuyor! Aldatıcı ruhlar ve cinler, hakikat Ruhu’ndan yoksun varlıklar oldukları için doğru söyleyemezler ve verdikleri telkinlerle insanları Allah’tan uzak tutarlar. Halbuki, Mesih Ruhu’na malik olanlar, Allah’ın konuşan sesini işitirler! Hristiyan olanlarda görülen bu ayrıcalık, dikkatimi ve ilgimi çekiyor!

Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, Baba Allah’ın ve Kutsal Ruh Allah’ın şehadetine öncelik veriyor! “Benim kabul ettiğim şehadet insandan değil” demekle Allah’ın şehadetini kasdediyor!

Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, ölümü yendikten sonra, izleyenlerine görünmüş ve vaat ettiği şehadete erişeceklerini şu sözle müjdelemiş:

“Ancak Kutsal Ruh üzerinize gelince, kudret alacaksınız; Yeruşalim’de, bütün Yahudiye’de, Samiriye’de ve dünyanın en uzak yerine kadar şahitlerim olacaksınız.”(Res.İşl.1:8).

İşte budur, Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in kabul ettiği şehadet! Allah’ın şehadeti budur! Kurtarıcımız, “şehadet edeceksiniz” dememiş; “Benim şahitlerim olacaksınız” diye söz vermiş!

Pavlus, Allah’ın şehadeti ile dolu olarak tapınakta dua ederken kendinden geçmiş ve Rab İsa ile orada yüzleşmiş! Rab İsa, ona şu ilginç sözü söylemiş: Bana ilişkin senin şehadetini kabul etmeyecekler”(Res.İşl.22:18).

Evet, Pavlus’daki şehadet Allah’ın şehadeti olduğu halde, Rab, “senin şehadetin” demiş! Çok dikkat ve ilgi çekici bir noktada düşünüyorum bunu! İnsan, içindeki Allah’ın şehadetini tarif etmekte Allah gibi güçlü ve başarılı değil!

Elçi Yuhanna da,bu ayrıntı üzerinde önemle duruyor! “Eğer insanların şehadetini kabul ediyorsak, Allah’ın şehadeti daha büyüktür” I.Yuhanna 5:9).

Kutsal Ruh, Allah’a imanımızın temeli olan İsa Mesih üzerine bizi odaklayarak bu imanın doğru iman olduğunu içimizde bize onaylar. İşte bu imana “Allah’ın şehadeti” denir. Allah’ın İsa Mesih’e olan bu imanımıza, İNCİL dilinde “Allah’ın şehadeti” denir. Biz, bu tanıklığı sadece ilân ederiz! (I.Korint. 2:1).

Aldatıcı ruhlardan ve cinlerden gelen şehadetler de var! Bu yalan şehadetin başlangıç tarihini düşünürken, İNCİL’de yazılı şu ön bildiri hatırıma geldi:”Ey sevgililer, her ruha inanmayın, fakat Allah’tan mıdır diye, ruhları imtihan edin; çünkü dünyaya çok yalancı peygamberler çıkmışlardır. Allah’ın Ruhu’nu şununla bilirsiniz:

‘İsa Mesih bedende gelmiştir’ diye ikrar eden her ruh Allah’tandır; ve İsa’yı ikrar etmeyen her ruh Allah’tan değildir; ve Mesih muhalifinin ruhu budur; onun gelmekte olduğunu işittiniz ve zaten şimdi dünyadadır.”(I.Yuhanna 4:1-3)

Şu günlerde ne kadar çok yalan şehadetler işitiyoruz! Mesih muhalifinin ruhu, bazılarına kendi düşüncelerini vererek, İsa Mesih’den başka isimlere aklımızı ve gönlümüzü çelmeğe çalışıyor! Gerçek bir Rehber’e ihtiyacımız var! Bu Rehber, İsa Mesih’in adını taşıyarak Baba’dan çıkan ve bize rehberlik etmeğe gelen Kutsal Ruh’tan başkası değildir! Kutsal Ruh’la dolmağı dileyelim, arayalım ve kapıyı çalalım! Hristiyan tarihinde resuller, Kutsal Ruh şehadetlerine kulak vererek bütün çağlara ışık tutan Kutsal Yazılar yazarak bize şimdi okuduğumuz İNCİL’i bıraktılar. Onlar bu dünyadan ve aramızdan göçüp gittiler. Ama aynı Rehber, yani Kutsal Ruh aramızdadır. Bize İsa Mesih’in sözlerini Kutsal Ruh öğretiyor ve hatırımıza getiriyor. Kutsal Ruh’un konuşan sesine kulak verelim. Çünkü “iman işitmekten, ve işitmek Mesih’in kelâmı vasıtası ile olur.” (Rom. 10:17). İNCİL’i okuyalım ve Kutsal Ruh’un içimizde konuşmasına kulak verelim! Çünkü Kutsal Ruh’un şehadetlerini canımız tutar! Çağımızda içine düşülen yanılgıların ve hataların en açık nedenini İNCİL’de yazılı şu ön bildiri gösteriyor:

“Hakikatten kulaklarını döndürecekler, ve masallara sapacaklardır.”(II.Timoteos 4:4).

İNCİL’de yazılı bu sözü okuyunca kendime ve çevreme bakındım: Kulaklarımızı hakikatten döndürmüş ve masalların büyüleyici cazibesine kapılmışız! Halbuki, ilk Hristiyanlar, Kutsal Ruh’un sesine çok duyarlı imişler! Çağımız medyasında ve iletişim araçlarında dinlediğimiz ve seyre daldığımız haberler, görüntüler, çeşitli video filmleri, maçlar, olaylar… bitip tükenmiyor. TV filmlerinde izlenen şiddet gösterileri, bazı insanlara fikir vererek suç işlemelerini adeta tetikliyor! Bu ve benzeri etkinlikler, kulaklarımızı hakikatin sesinden masallara çeviriyor! Ve biz, bu kasırgalara kapılarak sürükleniyoruz!

Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, şu sözleri söylemiş: “Ben bunun için doğmuşum ve bunun için dünyaya geldim ki, hakikate şehadet edeyim. Hakikatten olan herkes benim sesimi işitir.” (Yuhanna 18:37).

Rab’bimizin sesini içimizde işitmeğe ve dinlemeğe ne kadar çok ihtiyacımız var! Onun sesini içimizde işitmeyi ve dinlemeği bize öğretsin diye dua edelim. Böylece yalan şehadetin gerisinde gizlenmiş olan aldatıcı ruhlara ve cinlere karşı daha duyarlı olur ve onların tuzağından sakınırız.

Rab, hepimizi ayık ve uyanık saklasın. Amin.