Re: Bilime Hristiyan Bakışı

#28790
Anonim
Pasif

Bilim ve inancı nasıl ilişkilendireceğimiz konusunda Galileo olayından öğreneceğimiz çok şey var. Alacağımız önemli derslerden biri, Kutsal Kitap’taki ayetleri bağlamları dışına zoraki çıkarıp yazarının hiç amaçlamadığı anlamlar vermememiz gerektiğidir. Bu düşünce, günümüzde ” Genç Dünya Yaratılışcıları ” ( Young Earth Creationists ) diye adlandırılanların iddialarındaki duruma tam uymaktadır. Genç Dünya Yaratılışcıları’nın Kutsal Kitap tarafından desteklendiğini düşündükleri iddialarına göre dünyanın yaşı, 4,5 milyardan fazla olduğunu gösteren bilimsel kanıtlara rağmen, ancak 10.000 yıldır. Eğer dünyanın yaşının milyarlarca yıl olduğunu gösteren bir ya da iki bilimsel gözlem olsaydı, eski dünya düşüncesine haklı olarak fazla sarılmazdık. Ama dünyanın yaşını gerçekten ölçmek için onlarca bağımsız yöntem var ve bunlar tutarlı sonuçlar veriyorlar; ayrıca, kayaların jeolojik tarihlemesinde kullanılan aynı fiziksel sabitler, biyoloji, biyokimya , astronomi, parçacık fiziği ve kimya gibi çok farklı bilim dallarının da temel direğini oluştururlar. Hastanedeki meme kanserini tespit eden cihazın yapımında kullanılan fizikle, Grönland’daki eski bir kaya parçasının yaşını belirlemek için kullanılan fizik, aynı fiziktir. Kayanın yaşı gibi bir kanıt parçasını , buna bağlı farklı koca bir bilim dalını alaşağı etmeden gözardı edemeyiz. ( D. A. – R. S. W. )

Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.:elsalla: