Front Page Forum SEKÜLER KONULAR… Kadın Benim Adım Kadın Re: Benim Adım Kadın

#30096
Anonim
Pasif

İncil dediğimizde, kutsal Kitap’ın Yeni Antlaşma bölümünü kastetmekteyiz. İncil’in içindeki ilk dört kitapçık İsa Mesih’in mucizevi doğumundan, ölümüne ve dirilişine kadar olan olayları peygambersel bir dille anlatmaktadır.

İşte bizle öncelikle bu kitaplardan İsa Mesih’in kadınlara olan davranışlarına ve söylediği sözlere bakacağız.

Öncelikle pek çok kişi tarafından çok iyi bilinen bir olayla başlamak istiyorum. Bu olayı direkt olarak İncil’den okuyalım:İsa zeytin dağına gitti. Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk O’nun yanına geliyordu. O da oturup onlara öğretmeye başladı. Din bilginleri ve Ferisiler, zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa’ya ” Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı ” dediler. ” Musa, Yasa’da, bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu, sen ne dersin ? ” Bunları İsa ‘yı denemek amacıyla söylüyorlardı. O’nu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve ” İçinizde kim günahsızsa ilk taşı o atsın ! ” dedi.
Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya başladı. Bunu işttikleri zaman başta yaşlılar olmak üzere birer birer dışarı çıkıp İsa’yı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu. İsa doğrulup ona ” Kadın nerede onlar ? Hiçbiri seni yargılamadı mı ? ” diye sordu. Kadın, ” Hiçbiri efendim ” dedi. İsa, ” Ben de seni yargılamıyorum ” dedi. ” Git artık bir daha günah işleme. ” ( Yu. 8:1-11 )

Bu İncil’in en çok bilinen pasajlarından biridir. ” Günahsız olan ilk taşı atsın ! ” sözü çok ünlüdür. Ancak bu olayın daha derinlerinde büyük gerçekler yatmaktadır.

İsa Mesih’i neden sınamak istiyorlardı ? Çünkü kutsal yasa’nın söylediklerini başka bir bakış açısıyla insanlara açıklıyordu. Bu yüzden kutsal yasa’ya göre çok ciddi ve ölüm cezası gerektiren bir suçla karşısına gelerek ne yapacağını görmek istediler. Zina, Tanrı’nın gözünde çok çirkin bir şeydi. Çünkü böylece Tanrı’nın yaratmış olduğu bedeni ve ruhu kirletiyordunuz. Tanrı’nın büyük saygı duyduğu evlilik kurumuna karşı işlenmiş büyük bir suçtu aynı zamanda zina. ( ÇELİK )

Devamı var.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, isa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle ! hisusa tanri sevgidir