#30562
Anonim
Pasif

İsa’nın katı buyruklarının yalnızca Elçiler dönemini kapsadığı ya da insanlar bağışlanmaya ne kadar muhtaç olduklarını anlasınlar diye söylendiği yaklaşımını olabildiğince kesin sözcüklerle reddeterek işe başlamak önem taşıyor. Müldeler’in yazılışı, İsa’nın toplum içindeki kutsal görevinden otuz, kırk yıl sonra, imanlılara İsa’nın yaptıklarını öğretmek ve onları nasıl yaşamaları gerektiği konusunda bilgilendirmek içindi. Bu inanlılar öğretinin kendileriiçin olduğunu çok iyi anlamışlardı. Eğer İsa’nın öğretileri kırk yıl sonra güncel kalabilmişse, neden 2.000 yıl sonra da güncelliğini koruyamasın ? İsa, çok açık bir şekilde yalnızca öğretisine itaat edenlerin bir gün Tanrı’nın Egemenliği’ne girebileceklerini söylemişti ( Mat. 7:21-27 )

İsa’nın sözlerini kendi yaşam tarzımızı haklı çıkarmak amacıyla yorumlama eğilimine karşı uyanık olmalıyız. Öğretileri kabul etsek de, etmesek de üzerinde dürüstlükle düşünmeliyiz. ( SCHMIDT )

Söz, Mesih’ti; O, Hak’tı.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? isasiyahbeyaz