Re: Adam Öldürmeyeceksin !

#29954
Anonim
Pasif

Son paragrafınızda da dediğiniz gibi sayın burç; tek yol sevgi yani gerçek ve diri Tanrı’ya olan imandır. Adem’den bu yana insanlar; Tanrı’dan ayrı, kendi arzu ve umutlarının elinde esir, tavizsiz bir bencillikte yaşıyor. Bu da dünyanın efendisi şeytan ve onun karanlık güçlerinin işine geliyor.Kendi gözünde birey, önemli bir varlıktır. Bir başkası; daha akıllı, daha zengin ya da daha dindar olarak gözükür gözükmez; ona kin duyar, kıskançlık beslemeye başlar.İnsanoğlu; herkesin hayranlık duyduğu küçük bir tanrı olma isteğinde ! Kibir ve övünme; kişiyi kin duygusuna, insan katline sevkedebilecek gizli dürtülerdir. Yaşanan terör olayları da;insanoğlunun kendi benliğinin bencilliğine düşmesinin nedenidir,diyebiliriz.

Bilirsiniz ki; hiçbir suç kefaretsiz kalmaz. Bundan dolayı;İsa, bütün suç ve günahlarımızla birlikte bizim cezamızı da yüklendi.

” Esenliğimiz için olan ceza onun üzerinde indi, onun bereleriyle şifa bulduk. ” ( Yeşaya 53:5 )O; gerek bizim, gerekse tüm katil ve alaycıların günahını yüklendi. O, essenliğimizdir. O’nu izleyen kişi; ne bir insanın canına kıyabilir, ne de başkalarına herhangibir zararda bulunabilir, ne de artık kin ve öç duygusuna yaşamında yer verir.

Terörü yaratan ve yapanların yüreğine ,Rab dokunsun.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle!

” Başkasını yargılamayın,siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın, siz de suçlu çıkarılmazsınız. başkasını bağışlayın, siz de bağışlanırsınız. ” (luka 6:37 ) hac5 isamesihyasiyor